Soorten pijn

Nociceptieve pijn is de meest voorkomende soort van pijn en ontstaat door prikkeling van de nociceptoren.
Dat is een moeilijke naam voor kleine zintuigen in de huid die bij prikkeling signalen doorgeven aan het zenuwstelsel.
Dit kan optreden bij daadwerkelijke schade aan bijvoorbeeld een vinger als je jezelf snijdt of als je een trap tegen je scheenbeen krijgt , maar ook na operaties is er sprake van dit soort pijn.

De pijn is vaak scherp, kloppend en/of stekend van aard, acuut en kortdurend en er is een duidelijke oorzaak voor aan te geven. Er is sprake van weefselschade.

De pijn reageert vaak goed op de gangbare pijnstillers.

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Neuropatische pijn is een pijn die ontstaat door schade aan zenuwweefsel zelf. Het betreft hier dus zenuwpijn.

De oorzaken zijn divers. Het kan rechtstreeks doorsnijden zijn door bv operatie, maar vaak zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen zoals druk op de zenuw door bijvoorbeeld gips of tumor, maar er zijn ook ziektes die zenuwschade kunnen geven zoals suikerziekte of multiple sclerose. Ook medicijnen kunnen schade geven aan zenuwen, bijvoorbeeld chemotherapie.

Vaak ontwikkeld zich een langdurig beloop omdat zenuwweefsel slechts langzaam tot niet herstelt. Het wordt dan een chronische pijn.

De pijn is brandend, tintelend van aard en het aangedane gebied is vaak overgevoelig. Een ander kenmerk is dat soms kleding niet wordt verdragen over het pijnlijke gebied.

De pijn reageert niet goed op de gangbare pijnstillers zoals paracetamol of diclofenac. Er zijn andere middelen nodig om de pijn te verminderen.
Te denken valt hierbij aan middelen tegen epilepsie en depressie, morfine-achtigen, maar soms is zelfs een invasieve blokkade van zenuwen nodig.

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Vaatvernauwingen in de benen kunnen leiden tot pijn als er tijdens het lopen te weinig bloed in de benen komt. Ook kan het voorkomen dat de vaatvernauwing zo ernstig is dat door zuurstofgebrek het weefsel wordt beschadigd.


Het dus eigenlijk een kwestie van te weinig aanbod van zuurstof ten opzichte van de vraag naar zuurstof.


Bij de weefselschade door zuurstoftekort komen er allerlei stoffen vrij die kleine pijnzenuwlichaampjes, zogenaamde nociceptoren in de benen prikkelen. Deze geprikkelde zenuwlichaampjes geven via zenuwen elektrische stroompjes naar het ruggenmerg door en via deze snelweg van elektrische geleiding worden deze seintjes naar de hersenen doorgegeven en daar waargenomen als pijn.


Vasculaire pijn bestaat uit een nociceptieve pijn zoals bij b.v. een verzwikte enkel, maar niet alleen de weefsels worden beschadigd, ook de zenuwen kunnen te weinig bloed krijgen waardoor er ook nog eens zenuwpijn, neuropathische pijn, ontstaat naast de nociceptieve pijn.

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Viscerale pijn wordt ook wel orgaanpijn genoemd. Het is een soort van nociceptieve pijn, maar dan van de organen. Te denken valt aan blaas, darmen of andere organen.

Door infectie, ziekte, trauma, bloeding of iets wat op het orgaan drukt worden er receptoren in de organen geprikkeld, de zogenaamde nociceptoren waardoor er een electrisch signaal naar het ruggenmerg en de hersenen gaat en daar wordt de pijn waargenomen.

Bij viscerale pijn is het dus belangrijk dat er op zoek gegaan wordt naar een juiste diagnose.

Het is een pijn die wisselend aanwezig is, maar eigenlijk niet goed als één plek is aan te wijzen. Het is diffuus aanwezig.

Vaak is er ook sprake van “referred pain”. Dat wil zeggen dat er een vast uitstralingspatroon aanwezig is van een orgaan. Bijvoorbeeld pijn vanuit het hart veroorzaakt uitstraling in de linkerarm en de kaak.

Mogelijkheid tot vermindering van de pijn bestaat door het geven van paracetamol en NSAIDs, morfine-achtigen en als de oorzaak van de pijn gevonden is kan eventueel ook gedacht worden aan invasieve pijnbestrijding.

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Kanker is een kwaadaardige groei vanuit bepaald weefsel dat kan doorgroeien in andere weefsels en of zenuwen. Dit kan daarmee dus tot weefselbeschadiging leiden van die andere weefsels en zenuwen. Door deze beschadiging komen er allerlei stoffen vrij die kleine pijnzenuwlichaampjes, de zogenaamde nociceptoren, prikkelen. Deze geprikkelde pijnzenuwlichaampjes geven via zenuwen elektrische stroompjes naar het ruggenmerg door en via deze snelweg van elektrische geleiding worden deze seintjes naar de hersenen doorgegeven en daar waargenomen als pijn.


Doordat kanker allerleiweefsels kan beschadigen, bestaat oncologische pijn meestal uit meerdere soorten pijn. Zo bestaat er een nociceptieve pijn zoals bij b.v. een verzwikte enkel. Maar ook de zenuwen kunnen worden beschadigd, waardoor er zenuwpijn, neuropathische pijn, naast de nociceptieve pijn. Als er daarnaast ook nog bekledende vliezen van organen beschadigd worden is er tevens sprake van viscerale pijn.


Naast de pijn die veroorzaakt wordt door de kanker, kan het ook zijn dat de behandeling van de kanker leidt tot pijn.


Chemotherapie en bestraling zijn beiden vormen van therapie die ervoor zorgen dat naast het kankerweefsel ook gezonde weefsels worden beschadigd. Zo is er bijvoorbeeld de neuropatische pijn aan handen en voeten ten gevolge van chemotherapie of slijmvliesontsteking in de mond, een nociceptieve pijn, na bestraling. Natuurlijk bestaat er ook pijn na operatie indien de kanker geopereerd wordt.

Bravis Oncologiecentrum

Bekijk ook de site van het Bravis Oncologie Centrum

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top