Inleiding

U bent verwezen naar het Pijncentrum in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal of de polikliniek Etten-Leur. Het Pijncentrum is een onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. De anesthesiologen die het Pijncentrum leiden hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van pijnklachten (pijnspecialisten). Hieronder leest u over de gang van zaken tijdens uw eerste bezoek aan het Pijncentrum.

Het pijnteam

Aan het Pijncentrum zijn verbonden de pijnspecialisten, verpleegkundig specialisten en pijnconsulenten. Zij vormen samen met andere hulpverleners het ‘pijnteam' in het Bravis ziekenhuis. Uw eerste bezoek aan het Pijncentrum is bij de pijnspecialist of bij de verpleegkundig specialist.

Een verpleegkundig specialist is een gespecialiseerd verpleegkundige die is opgeleid (HBO-master) om naast verpleegkundige taken ook een aantal medische taken uit te voeren. De verpleegkundig specialist pijnbehandeling werkt nauw samen met en onder toezicht van de pijnspecialist.

De verpleegkundig specialist:

 • Houdt een poliklinisch spreekuur voor nieuwe patiënten en voert controles uit na de ingezette behandeling.
 • Houdt telefonisch spreekuur.
 • Documenteert en verwerkt medische gegevens.
 • Overlegt met specialisten, huisartsen en andere mensen die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt.
 • Bezoekt patiënten in de kliniek.
 • Heeft aandacht voor kwaliteitszorg.

Wat neemt u mee

Bij het Pijncentrum wordt gevraagd naar een recent overzicht van uw medicijngebruik en de vragenlijst over pijn.

Identiteitsbewijs en pas zorgverzekering

Komt u voor de eerste keer in het ziekenhuis? Ga dan voor het bezoek aan het Pijncentrum naar de receptie bij de ingang van de polikliniek. Neem het pasje of de polis van uw zorgverzekering en een geldig legitimatiebewijs mee.

Medicijnenlijst

Het is belangrijk precies te weten welke medicijnen u gebruikt. Vraag daarom bij uw apotheker of bij de apotheekhoudende huisarts een recent overzicht van uw medicijngebruik. Denk ook aan eventuele bloedverdunnende medicijnen.

Vragenlijst

Vul de vragenlijst bij voorkeur in via de website www.pijncentrumbravis.nl.

 • Scroll iets naar beneden op de homepagina en klik op de button ‘Intake’.
 • Om toegang te krijgen tot het ‘Patiëntenportaal’ logt u in de rechterkolom in met:
 • Gebruikersnaam: patiënt.
 • Wachtwoord: paracetamol.
 • Klik daarna op inloggen.
 • U komt nu op de pagina ‘Patiëntenportaal’. Scroll naar beneden en klik op ‘Ga naar het Pijn Patiënten Formulier’.
 • Krijgt u het kader ‘Beveiligingswaarschuwing’? Klik dan op ja.
 • Vul uw persoonlijke gegevens in op de vragenlijst. Klik daarna op ‘Naar vragen over uw pijn’.
 • Vul de vragenlijst verder in en klik daarna op ‘Formulier verzenden’.
 • Of neem de ingevulde vragenlijst mee naar de pijnpolikliniek.
  Vul de vragenlijst ongeveer een week vóór uw bezoek aan het Pijncentrum in zodat de informatie zo actueel mogelijk is. 
   

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek aan het Pijncentrum heeft u een gesprek met de pijnspecialist (30 minuten) of bij de verpleegkundig specialist (45 minuten). U krijgt dan nog geen behandeling. Het is belangrijk dat u precies vertelt welke klachten u heeft. U kunt hier thuis alvast over nadenken en eventueel noteren wat u wilt vertellen.

De pijnspecialist of verpleegkundig specialist stelt u onder andere vragen over de beleving van uw pijn, zoals:

 • Het ontstaan en de aard van de pijn.                            
 • Hoe lang de pijn bestaat.
 • De plaats en de eventuele uitstraling van de pijn.         
 • Hoe de pijn is bij rust.
 • Hoe de pijn is tijdens uw werksituatie of tijdens het uitvoeren van uw hobby’s.

Verder is het nog van belang dat u de pijnspecialist of verpleegkundig specialist vertelt over:

 • Behandelingen die u al heeft gehad en de resultaten daarvan (dit geldt ook voor alternatieve geneeswijzen).
 • Uw huidige gezondheidstoestand, ziekten en operaties.
 • Zwangerschap en/of zwangerschapswensen.
 • Eventuele overgevoeligheden.

Na het gesprek onderzoekt de pijnspecialist of verpleegkundig specialist u lichamelijk. Soms zijn meer gegevens nodig van artsen waarbij u onder behandeling bent geweest. Daarna bespreekt de pijnspecialist of verpleegkundig specialist de mogelijke behandeling met u en legt ook uit hoe de behandeling wordt uitgevoerd. Meestal is er een serie van testprikken en behandelingen nodig. Een behandeling vindt pas plaats nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De behandeling

In overleg met u plannen wij aansluitend aan het eerste bezoek een datum voor de behandeling. 

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend, mag u niet zelf auto rijden of fietsen. Regel dus vooraf dat iemand u begeleidt. Uw huisarts of behandelend specialist krijgt bericht over de behandeling.

De behandeling gebeurt dus niet tijdens het bezoek aan het spreekuur pijngeneeskunde.

Verhindering

Bent u verhinderd? Bel of mail dan tijdig, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, naar het Pijncentrum om dit door te geven. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden opgeroepen.

Het Pijncentrum is telefonisch bereikbaar op nummer 088 - 706 8551 of via e-mail poli.pijn.rsd@bravis.nl

Route

U vindt het Pijncentrum in het Bravis ziekenhuis Roosendaal op route 73 op de begane grond. Het Oncologie Centrum bevindt zich op route 47.

Bezoekt u het Pijncentrum in de polikliniek Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

Vragen

Heeft u dringende vragen naar aanleiding van uw bezoek aan het Pijncentrum? Bel dan met het Pijncentrum. Vragen kunt u ook via de e-mail stellen.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau.

Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent.

Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau.

Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

Het Patiënten Service Bureau bevindt zich in Roosendaal, route 94, tel 088-70 68 576.

Patiëntinformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(395 kb)

 

Go To Top