Pijn is een onprettig, oncomfortabel gevoel. Het zorgt ervoor dat je gewaarschuwd wordt als er iets niet goed is. Eigenlijk is het een soort van waarschuwingssignaal dat er “gevaar” aanwezig is waartegen je jezelf moet beschermen. Het zorgt ervoor dat je actie onderneemt om schade te voorkomen. Het is dus eigenlijk een beschermingsmechanisme.

Zo zal bijvoorbeeld het stoten van je teen zorgen voor een prikkel die via de zenuwen naar het ruggenmerg wordt gestuurd. Deze prikkel gaat omhoog naar de hersenen. In de hersenen wordt de prikkel pas omgezet in een pijnlijke gewaarwording. De hersenen zorgen er op hun beurt weer voor dat er een signaal naar beneden gaat via het ruggenmerg om je voet terug te trekken ter voorkoming van verdere schade.

 

Pijn Fysiologie

 

 

Pijn kan zich op verschillende manieren uiten. Het kan constant zijn, scherp, dof, stekend , prikkelend, etc. Het kan mild aanwezig ziin, maar ook dermate heftig zijn dat het invaliderend is. Het kan zoveel invloed hebben dat je er misselijk of duizelig van wordt of andere lichamelijke klachten kan geven, maar ook geestelijk, de emoties, kunnen erdoor veranderen. Je kan er boos of depressief van worden, maar ook wisselende stemmingen of irritatie van krijgen.

Deze laatste effecten zie je met name als de pijn langer aanhoudt en chronisch wordt. Het kan er dan zelfs voor zorgen dat je hele leven wordt beïnvloedt, relaties worden verstoord, het werk leidt eronder en de afhankelijkheid komt in gevaar.

Onderstaand een animatie waarin dit duidelijk wordt gemaakt.

 

animatie pijn 

Animatiefilm over chronische pijn

 

Eén van de moeilijkste dingen van pijn is dat het subjectief is. De ene persoon ervaart pijn volledig anders dan de andere persoon. Iedere patient zal dan ook op een voor hem of haar eigen wijze beoordeeld worden in ons Pijncentrum.

Pijn heeft dus verschillende effecten. Lichamelijke, geestelijke en sociale factoren worden beïnvloed. Bij het beoordelen van pijn middels een gesprek, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek, wordt met al deze factoren rekening gehouden om uiteindelijk te gaan bekijken hoe we de samen pijn kunnen verminderen. We noemen dat ook wel de biopsychosociale benadering.

Dit kan dus betekenen dat we naast een eerste beoordeling van de pijnklachten zoveel mogelijk proberen een lichamelijke diagnose te stellen, maar dat er daarnaast ook laagdrempelig overleg en beoordeling gevraagd kan worden van andere specialisten zoals neuroloog, orthopeed, neurochirurg, revalidatie-arst, psycholoog, etc. Dit is de zogenaamde multidisciplinaire benadering waarbij we vanuit meerdere kanten naar uw klachten kijken om u zo goed mogelijk te helpen.

Deze hulp zal zoveel mogelijk gericht worden op het verminderen van de pijn met bijvoorbeeld medicatie, kleinere of grotere invasieve behandelingen, fysiotherapie, manueel therapie, maar ook zal er hulp worden geboden op het moment dat blijkt dat de pijn niet goed te verhelpen is en geaccepteerd zal moeten worden. Wij zorgen dan voor verwijzing in de goede richting naar bijvoorbeeld revalidatie, psycholoog of psychosomatisch fysiotherapeut.

Pijnbehandelingen

Go To Top