Viscerale pijn wordt ook wel orgaanpijn genoemd. Het is een soort van nociceptieve pijn, maar dan van de organen. Te denken valt aan blaas, darmen of andere organen.

Door infectie, ziekte, trauma, bloeding of iets wat op het orgaan drukt worden er receptoren in de organen geprikkeld, de zogenaamde nociceptoren waardoor er een electrisch signaal naar het ruggenmerg en de hersenen gaat en daar wordt de pijn waargenomen.

Bij viscerale pijn is het dus belangrijk dat er op zoek gegaan wordt naar een juiste diagnose.

Het is een pijn die wisselend aanwezig is, maar eigenlijk niet goed als één plek is aan te wijzen. Het is diffuus aanwezig.

Vaak is er ook sprake van “referred pain”. Dat wil zeggen dat er een vast uitstralingspatroon aanwezig is van een orgaan. Bijvoorbeeld pijn vanuit het hart veroorzaakt uitstraling in de linkerarm en de kaak.

Mogelijkheid tot vermindering van de pijn bestaat door het geven van paracetamol en NSAIDs, morfine-achtigen en als de oorzaak van de pijn gevonden is kan eventueel ook gedacht worden aan invasieve pijnbestrijding.

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top