Pijn is in de eerste plaats een signaal dat er ergens in uw lichaam een beschadiging is opgetreden die tot een reactie kan leiden om u te beschermen. Bijvoorbeeld als u zich met uw hand brandt aan een kachel dan krijgt u pijn in de hand en trekt u direct uw hand terug als een beschermingsreactie.


Toch zal de ene persoon die zijn hand brandt anders reageren dan de andere persoon. De ene persoon zal het uitschreeuwen van de pijn en de andere persoon geeft geen kik, bijt de tanden hard op elkaar en zegt dat het wel meevalt. Allebei zullen ze wél hun hand als beschermingsreactie terugtrekken. Aan dit voorbeeld kunnen we zien dat het van de persoon tot persoon wisselt hoeveel pijn wordt aangegeven, terwijl het om dezelfde oorzaak van de pijn gaat.


Pijn is dus niet alleen een teken van een beschadiging, maar hoeveel pijn u aangeeft wordt ook bepaald door hoe u gewend bent om met pijn om te gaan. Ook andere bijkomende persoonlijke factoren zoals bijvoorbeeld het bestaan van een depressie of angst kunnen uw pijn erger maken.

 
Een andere belangrijk aspect van pijn is welke gevolgen deze heeft voor uw dagelijks leven zoals werk, huishouden of hobby of beter gezegd voor uw persoonlijke kwaliteit van leven. U zal meer last van de pijn hebben als deze voor u tot veel beperkingen leidt.


Naast lichamelijke en persoonlijke factoren zijn er ook sociale factoren die de mate van pijn kunnen bepalen. Bijvoorbeeld hangt het van de cultuur of land af waarin u woont hoe er met pijn wordt omgegaan wat weer bepaalt hoe u pijn beleeft.


Kortom, pijn wordt door meerdere en verschillende factoren bepaald en is niet hetzelfde als koorts bij een griep, waarbij alleen de factor infectie de hoeveelheid koorts bepaalt. Pijn kun je niet meten zoals bij koorts. Bij pijn zijn er meerdere factoren aanwezig die de mate van pijn kunnen bepalen en dat is dan ook de reden dat je pijn niet simpel kan meten.


Deze benadering van pijn zoals we die hierboven hebben beschreven, geldt voor alle soorten pijn ongeacht of er wel of niet een oorzaak van de pijn bekend is. Het geldt bijvoorbeeld voor pijn na een operatie, pijn door reuma of bij kanker. Wij noemen deze benadering van pijn, waarbij we met allerlei factoren rekening houden, het biopsychosociale model van pijn. Model wil zeggen hoe behandelaars van uw pijn tegen pijn aankijken.


Omdat er vele factoren (lichamelijke, psychische en sociale) zijn die de mate van pijn kunnen bepalen, kan het bij ons op de polikliniek pijnbestrijding gebeuren dat bij u aanvullend onderzoek wordt verricht, naast het lichamelijk onderzoek. Dit gebeurt op indicatie en altijd in nauw overleg met u.


Natuurlijk wordt eerst gekeken wat de lichamelijke oorzaak is. Hierbij wordt een lichamelijk, neurologisch en orthopedisch onderzoek verricht, eventueel aangevuld door röntgenfoto's, scans en andere onderzoeken.


Indien er een indicatie bestaat wordt er verder gekeken naast de lichamelijke verklaringen, welke psychische en sociale factoren invloed hebben op uw pijn. Dit wordt gedaan door middel van uitgebreidere pijnvragenlijsten.


Omdat er op meerdere gebieden factoren aanwezig zijn die de mate van pijn kunnen bepalen kan het voorkomen dat u door verschillende medische specialismen (neurologie, orthopedie, psychologie, fysiotherapie, psychiatrie en revalidatie) behandeld moet worden. Dit noemen we de multidisciplinaire behandeling van pijn. Dat vormt bij ons een van de belangrijkste werkwijzen.

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top