Pijn in de schouder kan komen door achteruitgang van het schoudergewricht waarbij het kraakbeen verdwijnt en waardoor pijn ontstaat. Zogenaamde artrose.

 

Oorzaken


De oorzaak voor het ontstaan van een schouderartrose kan een ongeval met de schouder zijn (sportblessures), reuma, infecties en verlammingen waardoor het schoudergewricht lange tijd niet gebruikt is.


Klachten


Het klachtenpatroon wordt gekenmerkt door een bewegingsbeperking en schouderpijn die bij elke belasting toeneemt. Daarnaast wijzen nachtelijke pijn en de onmogelijkheid om op de aangedane zijde te slapen in de richting van een ontsteking.


Diagnose stellen


De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon van de patiënt. Bij lichamelijk onderzoek van schouderklachten zijn altijd drie van belang: de arm zijwaarts omhoog doen, de arm naast het lichaam naar buiten draaien en de arm horizontaal naar de niet aangedane schouder brengen. Daarnaast moet neurologisch onderzoek gedaan worden om een nekhernia uit te sluiten.


Andere onderzoeken

 

 •  Bloedonderzoek bij verdenking op systeemaandoeningen zoals reuma.
 •  Bij langdurig aanblijven van de schouderklachten: röntgenfoto's, echografie en een MRI-scan.
 •  Een botscan bij vermoeden van een tumor.


Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit orthopeed en pijnarts. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen 

 •  Ontstekingremmers

 
Andere Behandelingen 

 •  Fysiotherapie
 •  Manuele Geneeskunde


Pijnbehandeling met injecties 

 •  Lokale injectie in het schoudergewricht
 •  Injectie van de Suprascapulariszenuw / Axillairzenuw
 •  Elektrische behandeling van de Suprascapulariszenuw / Axillairzenuw


Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen: 

 •  Psychologische begeleiding
 •  Depressie Behandeling
 •  Cognitieve Gedrags Behandeling
 •  Revalidatie Behandeling

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top