Pijn in de schouder kan komen door problemen met de rotator cuff. Cuff is het Engelse woord voor manchet. Rond de schouder zit een soort kapsel als een manchet waarop de draaiers (rotator) van het schoudergewricht aanhechten. Rotator cuff syndromen van de schouder zijn een heleboel aandoeningen, waaronder peesaandoeningen en scheuren in de rotator cuff van de schouder.

 

Oorzaak


De oorzaak voor het ontstaan van rotator cuff syndromen is onduidelijk. Veroudering van de rotator cuff pezen door afgenomen bloedtoevoer bij ouderdom samen met steeds herhaalde beschadigingen wordt als oorzaak aangenomen. Ook een vernauwde ruimte boven het schoudergewricht kan een oorzaak zijn voor dit syndroom.


Klachten


Het klachtenpatroon wordt gekenmerkt door schouderpijn die bij elke belasting toeneemt. Daarnaast wijzen nachtelijke pijn en de onmogelijkheid om op de aangedane zijde te slapen in de richting van een ontsteking. Daarnaast hangt het klachtenpatroon af van wat de precieze oorzaak is. Zo zal een vernauwde ruimte boven het schoudergewricht samengaan met pijn gedurende het omhoog heffen van de arm. Bij een scheur van de rotator cuff ziet men naast pijn ook minder kracht en het dunner worden van de schouderspieren.


Diagnose stellen


De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon van de patiënt. Bij lichamelijk onderzoek van schouderklachten zijn altijd drie schoudertesten van belang: de arm zijwaarts omhoog bewegen, de arm naast het lichaam naar buiten draaien en de arm horizontaal naar de niet aangedane schouder brengen. Daarnaast moet neurologisch onderzoek gedaan worden om een nekhernia uit te sluiten.


Andere onderzoeken
 

 •  Bloedonderzoek bij verdenking op systeemaandoeningen zoals reuma
 •  Bij langdurig aanblijven van de schouderklachten: röntgenfoto's, echografie

 
Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit orthopeed, neuroloog en pijnarts. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen

 

Medicijnen 

 •   Ontstekingremmers

 
Andere Behandelingen 

 •  Fysiotherapie
 •  Manuele Geneeskunde

 
Pijnbehandeling met injecties 

 •  Lokale injectie in het schoudergewricht
 •  Injectie van de Suprascapulariszenuw / Axillairzenuw
 •  Elektrische behandeling van de Suprascapulariszenuw / Axillairzenuw


Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:  

 •  Psychologische begeleiding
 •  Depressie Behandeling
 •  Cognitieve Gedrags Behandeling
 •  Revalidatie Behandeling

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top