Pijn in de schouder kan komen door een zogenaamde "frozen shoulder", letterlijk 'bevroren schouder'. Dit is een gevolg van een verkleving van het kapsel van het schoudergewricht.

 

 Oorzaken


In de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak. Andere oorzaken zijn een val op de schouder, verlammingen waarbij het schoudergewricht lange tijd niet gebruikt kan worden, suikerziekte en schouderoperaties.


Klachten

 

 • De klachten beginnen meestal met pijn en ernstige stijfheid van de schouder. Bij bewegen kan er plotseling hevige pijn ontstaan waardoor de schouder niet meer verder bewogen kan worden. Vooral bij bewegingen boven het hoofd of achter de rug kunnen de pijnklachten ontstaan. Ook slapen op de aangedane schouder kan pijnlijk zijn. Het ontstaan van een frozen shoulder gebeurt vaak in 3 fasen:
 • Fase 1 (2-9 maanden): Hierin staat de pijn op de voorgrond, er ontstaat verergering van de pijn bij bewegen, 's nachts neemt de pijn af. De schouder kan minder ver bewogen worden.
 • Fase 2 (4-12 maanden): Hierin staat de bewegingsbeperking op de voorgrond. Pijn is minder erg.
 • Fase 3 (12-24 maanden): Langzame verbetering van de bewegingsbeperking en de pijnklachten.

 

Diagnose stellen


De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon van de patiënt. Bij lichamelijk onderzoek van schouderklachten zijn altijd drie schoudertesten van belang: de arm zijwaarts omhoog doen, de arm naast het lichaam naar buiten draaien en de arm horizontaal naar de niet aangedane schouder brengen. Daarnaast moet neurologisch onderzoek gedaan worden om een nekhernia uit te sluiten.


Andere onderzoeken

 

 •  Bloedonderzoek bij verdenking op systeemaandoeningen zoals reuma.
 •  Bij langdurig aanblijven van de schouderklachten: röntgenfoto's, echografie en een MRI-scan.
 •  Een botscan bij vermoeden van een tumor.


Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit orthopeed en pijnarts. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen

 

Medicijnen 

 •  Ontstekingremmers


Andere Behandelingen 

 •  Fysiotherapie
 •  Manuele Geneeskunde


Pijnbehandeling met injecties 

 • Lokale injectie in de het schoudergewricht
 • Injectie van de Suprascapulariszenuw / Axillairzenuw
 • Elektrische behandeling van de Suprascapulariszenuw / Axillairzenuw


Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen: 

 •  Psychologische begeleiding
 •  Depressie Behandeling
 •  Cognitieve Gedrags Behandeling
 •  Revalidatie Behandeling

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top