Pijn in handen evoeten kan komen door een neurologische aandoening van alle zenuwen van het lichaam, dat gepaard kan gaan met pijn op basis van het niet goed werken van deze zenuwen. De zogenaamde dunne vezel neuropathie.

 

Oorzaak

 

De oorzaak is onbekend. Wel bestaat er is een verband met andere ziektebeelden zoals bijvoorbeeld suikerziekte, sarcoïdosis, schildklierziekten en infecties.

 

Klachten

 

Patiënten klagen over constante pijn in de handen en voeten. Het karakter kan een brandende pijn of scherpe pijn zijn die in aanvallen voorkomt. Maar ook jeuk, diepe stekende pijn en pijn bij aanraking met warmte komen voor. Daarnaast kunnen ook andere stoornissen optreden zoals het afnemen of afwezig zijn van zweten, overmatig blozen, lage bloeddruk bij het opstaan en stoornissen van de blaas en de darmen. Soms is aanraken van de voeten pijnlijk.

 

Diagnose stellen

 

Algemeen lichamelijk onderzoek en een uitgebreid neurologische onderzoek zijn van groot belang. Het neurologische onderzoek dient ten minste het volgende te omvatten: (1) gevoelsonderzoek aan de armen en benen (2) reflexen en (3) onderzoek van de kracht.

 

Andere onderzoeken

 

Op indicatie, als het vermoeden daartoe bestaat, zal aanvullend diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, plaats vinden. U zal dan worden gevraagd tot het invullen van de meer uitgebreide vragenlijsten.Geleidingsonderzoek van de zenuwen zoals EMG en QST. Huidzenuwbiopt.

 

Behandelingsmogelijkheden

 

Multidisciplinaire Behandeling

 

In het Franciscus Ziekenhuis worden uw pijnklachten in het meerendeel van de gevallen multidisciplinair bekeken. Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere lichamelijke behandelingen besloten.

Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.

 

Lichamelijke Behandelingen

 

Medicijnen

  • Medicijnen tegen zenuwpijn

 

Andere Behandelingen

  • Fysiotherapie
  • TENS

 

Interventionele pijnbehandeling

  • Ruggenmerg proefstimulatie
  • Ruggenmergstimulatie

 

Niet-lichamelijke Behandelingen

 

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

  • Psychologische Begeleiding
  • Depressie Behandeling
  • Cognitief-Gedragsmatige Behandeling
  • Revalidatie Behandeling 

Pijnbehandelingen

Go To Top