Binnen het Pijncentrum Zuidwest Nederland wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de beste behandeling van patiënten met lage rugklachten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Centrum voor Pijngeneeskunde van het Erasmus MC te Rotterdam. Patiënten die kampen met lage rugklachten en voldoen aan gestelde selectiecriteria kunnen hieraan deelnemen.

Tijdens het bezoek aan de polikliniek van het pijncentrum maakt de patiënt kennis met de verpleegkundig pijnspecialist, welke (uitslagen van) de vragenlijsten met de patiënt doorneemt en verder ingaat op de pijnklachten. Zij zal tevens met de patiënt spreken over deelname aan het onderzoek (de patiënt heeft reeds de brochure “Medisch-wetenschappelijk onderzoek” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen, evenals de brochure “Selecteren van patiënten met lage rugklachten voor wetenschappelijke studies; betrouwbaarheid van diagnostische criteria”. Vervolgens wordt voor de patiënt een afspraak gepland met de anesthesioloog-pijnspecialist.

Wanneer de patiënt besluit deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek en hiervoor toestemming (het “informed consent”) verleend worden naast bovenstaande afspraak met de anesthesioloog-pijnspecialist, twee extra afspraken gemaakt; de patiënt zal daarbij worden onderzocht door een tweede anesthesioloog-pijnspecialist, evenals door een orthopedische chirurg. Deze drie specialisten bepalen tezamen de aan- of afwezigheid van kenmerken die kunnen duiden op specifieke lage rugklachten. De resultaten van de drie gesprekken worden met elkaar vergeleken om te komen tot een specifieke diagnose voor de klachten.

Wanneer de patiënt besluit om niet deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek zal de patiënt vanzelfsprekend behandeld worden volgens de huidige stand van de medische wetenschap.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top