Bij de medicamenteuze behandeling van weefselpijn bij kanker wordt de pijnladder van de Wereld Gezondheids Raad aangehouden (WHO-pijnladder).


Deze ladder bestaat uit drie treden:


Stap 1, niet-opioïden: bijvoorbeeld Paracetamol, Ibuprofen, Voltaren
Stap 2, zwakke opioïden: bijvoorbeeld Tramadol
Stap 3, sterke opioïden: bijvoorbeeld Morfine, Oxycodon, Fentanyl, Methadon


Bij stap 2 en 3 kan een middel voor makkelijke ontlasting worden voorgeschreven.


Het verdient aanbeveling bij een eerste opioïd recept de verhaaltjes rond opiaten te bespreken.


Bij de medicamenteuze behandeling van zenuwpijn bij kanker worden dezelfde medicijnen gebruikt als bij niet-oncologische zenuwpijn.

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top