Oncologische Pijn

Welke interventies kunnen door uw pijnspecialist worden gedaan?


Er zijn een aantal interventies die uitgevoerd kunnen worden indien de klachten dit noodzakelijk maken.

Bij de medicamenteuze behandeling van weefselpijn bij kanker wordt de pijnladder van de Wereld Gezondheids Raad aangehouden (WHO-pijnladder).

Veel patiënten staan huiverig ten opzichte van het gebruik van opioïden zoals Morfine, Oxycodon, Fentanyl, Buprenorfine of Methadon. Natuurlijk moeten deze middelen alleen gebruikt worden bij ernstige pijnklachten en natuurlijk hebben deze medicijnen bijwerkingen.

Pijnbehandelingen

Go To Top