Pijn onder de knie kan komen door een pijnlijke aandoening van de infrapatellariszenuw als gevolg van beschadiging en/of niet goed werken van deze zenuw.


Oorzaak


Infrapatellaris neuralgie wordt meestal gezien na een ongeval (knie tegen het dashboard), knieprotheses, kijkoperaties van de knieën en meniscusoperaties.


Klachten


De klachten bij een infrapatellaris neuralgie bestaan meestal uit onplezierige pijnlijke gevoelens aan de voorzijde en binnenzijde van de knie. De patiënten klagen over een ernstige brandende en stekende pijn.


Diagnose stellen


De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken. Neurologisch onderzoek moet altijd plaatsvinden.


Andere onderzoeken

 

  •  EMG, een zenuwgeleidingsonderzoek
  •  Een diagnostische proefblokkade van deze zenuw kan de diagnose bevestigen

 

Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn deze orthopeed en pijnarts. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen

  • Medicijnen tegen zenuwpijn

 

Pijnbehandelingen met injecties

  •  Lokaal injectie van de zenuw
  •  Elektrische behandeling van de zenuw

 

Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

  •  Psychologische begeleiding
  •  Depressie Behandeling
  •  Cognitieve Gedrags Behandeling
  •  Revalidatie Behandeling

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top