Knie / Enkel / Voet

 Na een letsel treden voor iedereen herkenbare klachten op als pijn en zwelling. Deze verschijnselen hebben o.a. tot gevolg dat het gekwetste lichaamsdeel minder gebruikt wordt en hebben zo een functie bij de genezing. De normale wondreacties worden voor een belangrijk deel verzorgd door het onwillekeurige zenuwstelsel, dit is dat deel van het zenuwstelsel waarop we geen directe invloed hebben met onze wil. Het betreft hier functies als vaatverwijding of –vernauwing met warmte of koude van de huid als gevolg, activiteit van nagel- en haargroei, en zweetproductie. Soms ontstaat na een verwonding een abnormale verandering van deze functies, die niet meer leiden tot een verbeterd herstel. Abnormale pijn en functieverlies zijn dan het gevolg, waarbij ook verschillende combinaties van andere verschijnselen gevoeld en gezien kunnen worden.

Enkelartrose is een achteruitgang van het enkelgewricht waarbij het kraakbeen verdwijnt waardoor pijn ontstaat.

Pijn onder de knie kan komen door een pijnlijke aandoening van de infrapatellariszenuw als gevolg van beschadiging en/of niet goed werken van deze zenuw.

Onder fantoompijn worden alle pijnlijke gevoelens verstaan die in een ontbrekend lichaamsdeel worden ervaren.

Knieartrose is een achteruitgang van het kniegewricht waarbij het kraakbeen verdwijnt en waardoor pijn ontstaat.

Pijnbehandelingen

Go To Top