Elleboog / Pols / Hand

Na een letsel treden voor iedereen herkenbare klachten op als pijn en zwelling. Deze verschijnselen hebben o.a. tot gevolg dat het gekwetste lichaamsdeel minder gebruikt wordt en hebben zo een functie bij de genezing. De normale wondreacties worden voor een belangrijk deel verzorgd door het onwillekeurige zenuwstelsel, dit is dat deel van het zenuwstelsel waarop we geen directe invloed hebben met onze wil. Het betreft hier functies als vaatverwijding of –vernauwing met warmte of koude van de huid als gevolg, activiteit van nagel- en haargroei, en zweetproductie. Soms ontstaat na een verwonding een abnormale verandering van deze functies, die niet meer leiden tot een verbeterd herstel. Abnormale pijn en functieverlies zijn dan het gevolg, waarbij ook verschillende combinaties van andere verschijnselen gevoeld en gezien kunnen worden.

Carpaal tunnel syndroom (CTS) is een aandoening waarbij een zenuw in de tunnel van de pols in de knel komt te zitten. Hierdoor ontstaan er tintelingen, pijn en een doof gevoel in de hand en de vingers.

Een golfarm wordt ook wel epicondylitis medialis genoemd en wordt gekenmerkt door pijn aan de binnenkant van de elleboog door een ontsteking van de aanhechting van de pezen van de buigspieren van de pols en hand. Deze klachten komen veel bij golfers voor.

Onder fantoompijn worden alle pijnlijke gevoelens verstaan die in een ontbrekend lichaamsdeel worden ervaren.

Littekenpijn is een pijn die bijvoorbeeld na een operatie ontstaat en aanleiding kan geven tot chronische pijn in en rond het gebied van een litteken.

Pijnbehandelingen

Go To Top