Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Het meest komt deze voor in de onderrug (lendenwervels) of in de nek (nekwervels), maar ook in wervelkolom van de borstkast. Door uitstulping van de tussenwervelschijf wordt er druk uitgeoefend op een zenuwwortel. De zenuwwortel kan hierdoor geïrriteerd raken of klem komen te zitten, waardoor klachten ontstaan in het gebied van de zenuwwortel.

 
Oorzaken


Door veroudering en slijtage kan de tussenwervelschijf gaan uitpuilen en zelfs een scheur gaan vertonen. De kern van de tussenwervelschijf kan hierdoor naar buiten worden geduwd in de richting van het de zenuwwortels.
Deze slijtage is normaal en komt bij iedereen voor. Iedereen kan dan ook een hernia van de borstwervelkolom krijgen. Familiaire aanleg en roken lijken van invloed te zijn op het ontstaan van een hernia.


Klachten


De belangrijkste klacht bij een hernia van de borstwervelkolom is een uitstralende pijn vanuit de rug over de flank in de richting van de borstkast. De pijn neemt vaak toe bij hoesten, niezen en persen, maar ook het naar achteren of opzij draaien en buigen van de rug kunnen de klachten in de borstkast verergeren. De pijn is vaak scherp en stekend.
Verder kan er ook een verminderd gevoel optreden, tintelingen of kunnen de spieren zwakker worden. Als de hernia tegen het ruggenmerg zelf aanduwt kan pijn in de benen ontstaan en wordt de coördinatie van de benen moeilijker.


Diagnose stellen


Als u last heeft van uitstralende pijn in de borstkast, die verergert bij hoesten, niezen of persen, is de kans groot dat er sprake is van een hernia van de borstwervelkolom. Bij het neurologisch onderzoek is een aantal testen die dit verder kunnen bevestigen.
Naast het neurologisch onderzoek worden de bewegingen van de borstwervelkolom onderzocht op beperkingen en pijnlijkheid. Ook wordt aan de borstwervelkolom gevoeld welke wervels er pijnlijk zijn wanneer erop gedrukt wordt.


Andere onderzoeken
 

 • Omdat het neurologisch onderzoek meestal de diagnose bevestigt is aanvullend onderzoek niet altijd nodig. Belangrijk is dat veel mensen, die overigens geen klachten hebben, bij een MRI-scan onderzoek toch een uitstulping van de tussenwervelschijf hebben. Het komt ook voor dat mensen met uitstralende pijn in de borstkast, waarbij de arts aan een hernia denkt, de MRI-scan van de bovenrug geen hernia laat zien.
 • Alleen bij twijfel over de diagnose of wanneer er aan een operatie gedacht wordt, is het nuttig om een MRI-scan te maken. Op een MRI-scan kan de hernia zichtbaar gemaakt worden en kunnen mogelijke andere oorzaken gezien worden.
 • Een CT-scan is meestal niet zinvol, want daar zijn alleen de botten goed op te zien.
 • Ook een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) kan worden gedaan, om te onderzoeken welke zenuwwortel van uw borstwervelkolom de pijn veroorzaakt.
 • Door middel van zenuwwortelproefblokkades kan onderzocht worden welke zenuwwortel uw pijn in de borstkast veroorzaakt.


Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit neuroloog, orthopeed en pijnarts en soms een neurochirurg. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen

 •  Kortdurend ontstekingsremmers
 •  Medicijnen tegen de zenuwpijn


Pijnbehandeling met injecties

 • Injecties in de ruimte rondom het ruggemerg
 • Lokale injectie van de zenuwwortel met lokaal verdoving en ontstekingsremmers
 • Elektrische behandeling van de zenuwwortel


Invasieve behandeling


Bij neurologische klachten en/of uitvalverschijnselen, zoals pijn in de benen en coördinatiestoornissen van de benen, op basis van een hernia van de borstwervelkolom, wordt u naar een neurochirurg doorverwezen.


Niet-lichamelijke Behandelingen


Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

 •  Psychologische Begeleiding
 •  Depressie Behandeling
 •  Cognitief Gedragsmatige Behandeling
 •  Revalidatie Behandeling

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top