Supra-orbitalis neuralgie is een pijnlijke aandoening van de zenuw die net onder de wenkbrauw boven het oog, supra-orbitaal, de huid rond de wenkbrauw van gevoel voorziet. Dit kan ontstaan ten gevolge van een beschadiging en/of het niet goed werken van deze zenuw, de zogenaamde neuralgie.

 

Oorzaak

 

De oorzaak kan een directe klap op het voorhoofd zijn, in het gebied van de zenuw, infecties zoals bijvoorbeeld voorhoofdsholte ontsteking en andere, nog onbekende oorzaken.

 

Klachten

 

De belangrijkste klacht is eenzijdige pijn van het voorhoofd. De pijn kan uitgelokt worden door aanraken en heeft een scherp en stekend karakter, zogenaamde neuropatische pijn. De klachten lijken veel op die van een voorhoofdsholte ontsteking.

 

Diagnose stellen

 

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de klachten en door andere oorzaken uit te sluiten.

Hiervoor is een neurologisch onderzoek aangewezen middels aanraking van het pijnlijke gebied en soms is een verwijzing naar de Keel-, Neus- en Oor-arts nodig om de oorzaak aan te tonen.

 

Andere onderzoeken

 

  • Op indicatie, als het vermoeden daartoe bestaat, zal aanvullend diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, plaats vinden. U zal dan worden gevraagd tot het invullen van de meer uitgebreide vragenlijsten.
  • Op indicatie zal een CT-scan van de voorhoofdsholtes of eventueel een MRI-scan worden verricht bij verdenking op andere oorzaken.
  • Een diagnostische proefblokkade van de supra-orbitalis zenuw kan de diagnose bevestigen.

 

Behandelingsmogelijkheden

 

Multidisciplinaire Behandeling

 

In het Franciscus Ziekenhuis worden uw pijnklachten in het meerendeel van de gevallen multidisciplinair bekeken.

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere lichamelijke behandelingen besloten.

Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen,

 

Lichamelijke Behandelingen

 

Medicijnen

  • Medicijnen tegen zenuwpijn


Invasieve pijnbehandeling

  • Lokaal injectie van de supra-orbitalis zenuw
  • PRF-behandeling van de supra-orbitalis zenuw

 

Niet-lichamelijke Behandelingen

 

Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

  • Psychologische begeleiding
  • Depressie Behandeling
  • Cognitieve Gedrags Behandeling
  • Revalidatie Behandeling

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top