Migraine is na spanningshoofdpijn de meest voorkomende soort hoofdpijn. De hoofdpijn treedt op in aanvallen die zeer belastend voor de patiënt en zijn omgeving zijn.

 

Oorzaak


De oorzaak van migraine is niet duidelijk. Soms kan er een aanleiding voor de migraine aanval worden gevonden, hierbij kan er gedacht worden aan te lang of te kort slapen, ploegendienst, bepaalde voedingsmiddelen en stress. Men neemt aan dat erfelijke factoren ook een rol spelen, aangezien migraine vaak in families voorkomt. Men denkt dat de migraine wordt veroorzaakt door een tijdelijke verstoring van de samenwerking tussen de bloedvaten en de zenuwbanen in de hersenen.


Klachten


De klachten en verschijnselen kunnen variëren. De meest typische vorm bestaat uit aanvallen van hevige, meestal plotseling optredende, kloppende hoofdpijn, vaak aan één kant van het hoofd. Patiënten kunnen er midden in de nacht wakker van worden. De hoofdpijn kan verergeren bij inspanning. Misselijkheid en overgeven komen vaak voor en soms is er ook sprake van diarree. Een aanval kan 4-72 uur duren en een donkere en geluidsarme kamer wordt het best verdragen.
Bij 33% van de patiënten wordt de hoofdpijn voorafgegaan door zogenaamde 'aura' verschijnselen. Dit zijn kortdurende (10-60 minuten) verstoringen van het zicht, bijvoorbeeld lichtflitsen. Ook een gedeeltelijke uitval van het zicht, spraakstoornissen, gevoelsstoornissen (tintelingen) en verlammingen kunnen optreden. Het aantal aanvallen kan per patiënt sterk variëren.


Diagnose stellen


De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de klachten. Vrijwel altijd zal de neuroloog als specialist het onderzoek doen en de diagnose stellen.


Lichamelijk onderzoek


Lichamelijk of neurologisch onderzoek laat bij migraine, tussen de aanvallen door, geen afwijkingen zien.


Andere onderzoeken

 

  •  Er bestaat geen speciale test om migraine vast te stellen
  •  Een MRI-scan van de hersenen is, uitzonderingen daar gelaten, niet nodig en dient hooguit om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten


Behandelingsmogelijkheden


Medicijnen


Behandeling migraine-aanval

  •  Paracetamol, Diclofenac en zonodig lichte Morfinepreparaten met daarbij zo nodig medicijnen tegen de misselijkheid
  •  Specifieke medicijnen tegen migraine
  •  Sumatriptan


Preventieve behandeling

  •  Bètablokkers
  •  Propranolol
Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top