Deze pijn kan veroorzaakt worden door een beschadiging of geïrriteerd zijn van de zenuw die onder het oog uit de schedel/wang komt. De zogenaamde infra-orbitalis zenuw.

 
Oorzaken


De oorzaak kan een ongeval zijn (fractuur van de oogkas), infecties (kaakholte ontsteking), complicatie na een kaakholte operatie, zenuwtumoren. Niet altijd is de oorzaak duidelijk.


Klachten


Het is meestal eenzijdige pijn van de wang, boventanden en bovenkaak. De pijn kan uitgelokt worden door scheren en heeft een karakter van zenuwpijn. De klachten lijken dikwijls op een kaakholteontsteking.


Diagnose stellen


De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken Neurologisch onderzoek en Keel- Neus- en Ooronderzoek kan soms de oorzaak aantonen.


Andere onderzoeken

 

  •  CT-scan van de voorhoofdsholtes of eventueel MRI-scan bij verdenking andere oorzaken.
  •  Een diagnostische proefblokkade van de infra-orbitaliszenuw kan de diagnose bevestigen.

 

Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht zijn meerdere specialisten betrokken. Veelal zijn dit KNO arts, neuroloog, pijnarts en soms kaakchirurg. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen

  •  Middelen tegen zenuwpijn


Pijnbehandelingen met injecties

  •  Lokale injectie van de infra-orbitaliszenuw
  •  Elektrische behandeling van de zenuw


Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

  •  Psychologische begeleiding
  •  Depressie Behandeling
  •  Cognitieve Gedrags Behandeling
  •  Revalidatie Behandeling
Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top