Gordelroos (Herpes Zoster) is een virusinfectie van het zenuwstelsel die gepaard gaat met pijn die na de herpesinfectie ontstaat (postherpetisch).

 

 Oorzaken


Gordelroos ontstaat door het actief worden van een virus, waarmee men in de kinderjaren besmet is geweest en wat toen tot waterpokken heeft geleid. Na genezing van de waterpokken, trekt het virus zich terug in bepaalde zenuwknopen.
Bij het ouder worden neemt de afweer tegen virusinfecties af tot op een gegeven moment het herpes zoster virus de afweer weer kan overwinnen. Het virus verspreidt zich dan vanuit de zenuwknoop naar de huid en leidt daar tot de voor gordelroos zo kenmerkende enkelzijdige huiduitslag in één of soms enkele huidgebieden van een zenuw(en).
De blaasjes bevatten virus en zijn dan ook besmettelijk voor mensen die nog geen natuurlijke afweer hebben opgebouwd voor dit virus. Het is dus mogelijk dat grootouders met gordelroos de bron zijn voor waterpokken bij een van hun kleinkinderen. Andersom is echter onmogelijk. De pijn bij gordelroos ontstaat door een ontsteking van de gevoelszenuw in de huid.


Klachten


Patiënten met gordelroos beschrijven éénzijdige pijn in het huidgebied dat overeenkomt met de aangetaste zenuwknoop. Omdat er vele zenuwknopen zijn kan de pijn overal in het lichaam voorkomen, bijvoorbeeld het gezicht en de romp.
Behalve pijn bestaan er tintelingen, een veranderd gevoel van de huid en jeuk. De pijn wordt als brandend, kloppend, dof en jeukend beschreven.

Pijn na een herpesinfectie noemt men een postherpetische neuralgie en wordt gevoeld als een scherpe, brandende, zeurende of schietende pijn die continu aanwezig is in het gebied waar eerder de huiduitslag zat. Het dragen van kleding kan erg onaangenaam of zelfs pijnlijk zijn.


Diagnose stellen


De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon, het lichamelijk en het neurologisch onderzoek.


Lichamelijk onderzoek


In het begin is er de typische huiduitslag met roodheid, pukkeltjes en blaasjes in het pijnlijke huidgebied. Genezende blaasjes tonen korstjes. De huiduitslag is meestal eenzijdig en komt niet over de middellijn van het lichaam uit. Bijkomende gevoelstoornissen zoals doofheid, veel pijn bij prikken of pijn bij aanraken komen veel voor.


Aanvullend onderzoek


Bloedonderzoek naar een herpesinfectie.


Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit neuroloog en pijnarts. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen

  •  Medicijnen tegen zenuwpijn
  •  Capsaïcinecrème


Andere Behandelingen

  •  TENS


Pijnbehandelingen met injecties

  •  In de acute fase zal een proefblokkade van de betrokken zenuwwortel, met lokaal verdoving en ontstekingsremmers, worden verricht
  •  Indien noodzakelijk volgt een elektrische behandeling van de betrokken zenuw


Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

  •  Psychologische begeleiding
  •  Depressie Behandeling
  •  Cognitieve Gedrags Behandeling
  •  Revalidatie Behandeling

 

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top