Een ander woord voor deze pijn is cervicogene hoofdpijn. Het gaat hier om hoofdpijn die veroorzaakt wordt door de nek.

 
Oorzaken


De oorzaak is niet bekend. Het komt wel eens voor dat patiënten de hoofdpijn ontwikkelen na een ongeluk met de nek, echter het is niet hetzelfde als een whiplash.
We denken dat afwijkingen van de nekwervels of wellicht een ongeluk, prikkelingen van de zenuwen op het hoofd veroorzaken.


Klachten


De pijn begint in de nek en straalt uit naar het voorhoofd en naast of boven de ogen. Meestal is het eenzijdig, maar het kan ook aan twee kanten voorkomen. Meestal is het zeurend van aard. Verder kan de pijn aanvalsgewijs komen en enige uren tot dagen duren. De duur is echter vaak niet te voorspellen. Dit zorgt ervoor dat de hoofdpijn ook chronisch kan worden.
Andere klachten kunnen zijn een bewegingsbeperking van de nek en nekpijn. De hoofdpijn kan uitgelokt worden door draaibewegingen en/of langdurige eenzijdige houdingen.


Diagnose stellen


De diagnose cervicogene hoofdpijn kan worden gesteld op basis van het klachtenpatroon. Wanneer u komt met cervicogene hoofdpijn dan wordt altijd een neurologisch onderzoek gedaan om uit te sluiten dat een nekhernia aanwezig is. Naast het neurologisch onderzoek worden de bewegingen van de nek en de schouder onderzocht op beperkingen en pijnlijkheid. Ook wordt in de nek gevoeld welke wervels pijnlijk zijn wanneer erop gedrukt wordt.


Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

 

 • Op indicatie, als het vermoeden daartoe bestaat, zal aanvullend diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, plaats vinden. U zult dan worden gevraagd tot het invullen van de meer uitgebreide vragenlijsten.
 • Als het nodig is wordt een röntgenfoto of scans van de nek gemaakt om andere oorzaken uit te sluiten.


Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit neuroloog, orthopeed en pijnarts. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen

 •  Kortdurend ontstekingsremmers


Andere Behandelingen

 •  Fysiotherapie
 •  Manuele Geneeskunde
 •  TENS


Pijnbehandeling met injecties

 •  Blokkade Facetgewrichten
 •  Electrische behandeling van de zenuwwortel


Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

 •  Psychologische begeleiding
 •  Depressie Behandeling
 •  Cognitieve Gedrags Behandeling
 •  Revalidatie Behandeling

 

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top