Atypische aangezichtspijn is pijn in het aangezicht waarvoor nog geen oorzaak gevonden is en een klachten patroon dat niet onder een ander bekend diagnose te benoemen is.

 
Klachten


Atypische aangezichtspijn is chronische pijn in het aangezicht, die evenveel voorkomt bij mannen als bij vrouwen. Het is dagelijks aanwezig en veelal de gehele dag. Het start meestal aan één kant van het gezicht, maar kan later ook aan twee kanten zitten. De pijn zit meestal 'diep' en begint vaak rond neus, mond of kin en breidt zich uit naar de bovenkaak of onderkaak of een groter deel van het gezicht of hals.


Diagnose stellen


Een patiënt met een atypische aangezichtspijn moet zorgvuldig neurologisch onderzocht worden om andere oorzaken van aangezichtspijn uit te sluiten. Ook moet de patiënt door een tandarts en KNO-arts onderzocht worden.


Andere onderzoeken

 

Als er toch afwijkingen gevonden worden dan moet afhankelijk van wat er gevonden is nader onderzoek verricht worden. Meestal gebeurt dit door een bepaalde specialist naar wie men verwezen is.


Behandelingsmogelijkheden


Multidisciplinaire Behandeling


Bij het onderzoek naar en behandeling van deze klacht kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit neuroloog en pijnarts en soms een kaakchirurg. Op indicatie kunnen psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.
Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een of meerdere behandelingen besloten.
Tevens zal er, indien er bij uw pijnspecialist een vermoeden bestaat op het aanwezig zijn van niet-lichamelijke oorzaken van uw pijn, besloten worden tot aanvullend onderzoek. Hierbij wordt u gevraagd, naast het invullen van uw standaard vragenlijst, uitgebreidere vragenlijsten in te vullen. Naast een lichamelijke behandeling kan dan worden besloten tot andere of meerdere behandelingen.


Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen

  •  Medicijnen tegen zenuwpijn

 

Invasieve pijnbehandeling

  •  Ganglion Sfenopalatinum proefblokkade
  •  Ganglion Sfenopalatinum blokkade

 

Niet-lichamelijke Behandelingen


Als blijkt dat er naast de lichamelijke oorzaken ook niet-lichamelijke factoren een rol spelen bij uw pijnklachten, dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

  •  Psychologische begeleiding
  •  Depressie Behandeling
  •  Cognitieve Gedrags Behandeling
  •  Revalidatie Behandeling

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top