Knie / Enkel / Voet

 Na een letsel treden voor iedereen herkenbare klachten op als pijn en zwelling. Deze verschijnselen hebben o.a. tot gevolg dat het gekwetste lichaamsdeel minder gebruikt wordt en hebben zo een functie bij de genezing. De normale wondreacties worden voor een belangrijk deel verzorgd door het onwillekeurige zenuwstelsel, dit is dat deel van het zenuwstelsel waarop we geen directe invloed hebben met onze wil. Het betreft hier functies als vaatverwijding of –vernauwing met warmte of koude van de huid als gevolg, activiteit van nagel- en haargroei, en zweetproductie. Soms ontstaat na een verwonding een abnormale verandering van deze functies, die niet meer leiden tot een verbeterd herstel. Abnormale pijn en functieverlies zijn dan het gevolg, waarbij ook verschillende combinaties van andere verschijnselen gevoeld en gezien kunnen worden.

Enkelartrose is een achteruitgang van het enkelgewricht waarbij het kraakbeen verdwijnt waardoor pijn ontstaat.

Onder fantoompijn worden alle pijnlijke gevoelens verstaan die in een ontbrekend lichaamsdeel worden ervaren.

Pijn onder de knie kan komen door een pijnlijke aandoening van de infrapatellariszenuw als gevolg van beschadiging en/of niet goed werken van deze zenuw.

Knieartrose is een achteruitgang van het kniegewricht waarbij het kraakbeen verdwijnt en waardoor pijn ontstaat.

Littekenpijn is een pijn die bijvoorbeeld na een operatie ontstaat en aanleiding kan geven tot chronische pijn in en rond het gebied van een litteken.

Pijn aan de voorvoet kan komen door is een pijnlijke aandoening van de zenuw tussen de tenen als gevolg van beschadiging en/of niet goed werken van deze zenuw. De zogenaamde Mortonse neuralgie.

Pijn aan het onderbeen kan komen door een pijnlijke aandoening van de peroneuszenuw als gevolg van beschadiging en/of niet goed werken van deze zenuw. De zogenaamde peroneusneuralgie.

Pijn in het onderbeen kan komen door een pijnlijke aandoening van de saphenuszenuw als gevolg van een beschadiging en/of het niet goed werken van deze zenuw.

Pijn in de voet kan komen door een pijnlijke aandoening van de tibialiszenuw in de tunnel die onder de enkel aan de binnenzijde van de voet zit. Het tarsale tunnel syndroom. Te vergelijken met het carpale tunnelsyndroom van de hand. De tibialiszenuw kan door druk of beschadiging niet goed werken en tot pijn leiden.

Het syndroom van Raynaud wordt gekenmerkt door een verkleuring van de vingers en tenen, waarbij er meestal ook pijn ontstaat.

Voetartrose is een achteruitgang van het voetgewricht waarbij het kraakbeen verdwijnt en waardoor pijn ontstaat.

Pijnbehandelingen

     
Go To Top