Aangezicht / Hoofd / Nek

Aangezichtspijn heet in medische termen trigeminusneuralgie. Dit is een pijnlijke aandoening van de aangezichtszenuw, de trigeminus zenuw. 

Atypische aangezichtspijn is pijn in het aangezicht waarvoor nog geen oorzaak gevonden is en een klachten patroon dat niet onder een ander bekend diagnose te benoemen is.

De atlas en de draaier zijn de bovenste twee nekwervels. Dit zijn de wervels waardoor wij ons hoofd kunnen draaien. Tussen deze twee wervels zit een gewrichtje, het atlantodentaalgewricht. Indien er artrose is van dit gewrichtje kan er hoofdpijn ontstaan, een zogenaamde cervicogene hoofdpijn. Dus hoofdpijn die de oorsprong heeft in de nek.

In de Engelse taal wordt dit ook wel het Burning Mouth Syndrome genoemd. Het is een zeldzame
en uiterst onaangename aandoening die frequent voorkomt bij vrouwen na het 50ste levensjaar.

Het is een brandende pijn in de mondholte zonder dat er afwijkingen in de mond worden gevonden

De ziekte van Bechterew is een chronische reumatische aandoening die voornamelijk voorkomt in de wervelkolom, maar ook elders in het lichaam klachten kan geven. De ziekte begint vooral bij jong volwassen mannen tussen 20-30 jaar.

 Een ander woord voor deze pijn is cervicogene hoofdpijn. Het gaat hier om hoofdpijn die veroorzaakt wordt door de nek.

Dit is een zeldzame, zeer ernstige hoofdpijn. De pijn treedt op in periodes, zogenaamde clusters, die vroeger ook wel de Hortonse Neuralgie werd genoemd.

Pijn achter in de keel, eenzijdig kan veroorzaakt worden door de zenuw die dit gebied verzorgt (de Glossopharyngeus zenuw). We spreken hier dan ook wel van een glosso (mond) pharyngeus (keel) neuralgie (pijn van een zenuw).

Gordelroos (Herpes Zoster) is een virusinfectie van het zenuwstelsel die gepaard gaat met pijn die na de herpesinfectie ontstaat (postherpetisch).

Deze pijn kan veroorzaakt worden door een beschadiging of geïrriteerd zijn van de zenuw die onder het oog uit de schedel/wang komt. De zogenaamde infra-orbitalis zenuw.

Littekenpijn is een pijn die bijvoorbeeld na een operatie ontstaat en aanleiding kan geven tot chronische pijn in en rond het gebied van een litteken.

De mentalis zenuw kan pijn in het gebied van de onderkaak veroorzaken. De zenuw voorziet een groot deel van de onderkaak van gevoel en kan mentalisneuralgie geven. Een pijnlijke aandoening als gevolg van beschadiging en/of niet goed werken van deze zenuw.

Migraine is na spanningshoofdpijn de meest voorkomende soort hoofdpijn. De hoofdpijn treedt op in aanvallen die zeer belastend voor de patiënt en zijn omgeving zijn.

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Dit komt het meest voor in de onderrug of in de nek. De uitstulping van de tussenwervelschijf kan tegen een zenuwwortel aanduwen en op deze manier irritatie geven. De zenuwwortel kan zelfs beklemd raken. Zo ontstaan er klachten in het gebied van de zenuw met een uitstralende pijn in de arm tot gevolg.

Onder nekpijn wordt verstaan pijn in het gebied vanaf het achterhoofd tot onder aan de nek en schouders. Als de pijn ook aangegeven wordt buiten dit gebied, spreken we van nekpijn met uitstraling. Deze uitstraling kan zijn naar het hoofd of de bovenarmen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen nekklachten door een ongeval, de zogenaamde Whiplash en nekklachten door veroudering.

Een aanvalsgewijze, schietende, stekende pijn in het achterhoofd kan duiden op een verstoring van de functie van de achterhoofdszenuw, de occipitalis zenuw.

Het woord spanningshoofdpijn is een letterlijke vertaling van de Engelse term "Tension Headache". Vroeger werd gedacht dat deze hoofdpijn door psychische spanningen werd veroorzaakt. Nieuwe inzichten hebben laten zien dat dit niet altijd zo is.
Spanningshoofdpijn is een verzamelnaam van verschillende vormen van hoofdpijn die niet op een andere manier ingedeeld kunnen worden. We onderscheiden spanningshoofdpijn in een hoofdpijn die voor een bepaalde duur voorkomt (minder dan 15 dagen per maand) en een chronische vorm (meer dan 15 dagen per maand).

Supra-orbitalis neuralgie is een pijnlijke aandoening van de zenuw die net onder de wenkbrauw boven het oog, supra-orbitaal, de huid rond de wenkbrauw van gevoel voorziet. Dit kan ontstaan ten gevolge van een beschadiging en/of het niet goed werken van deze zenuw, de zogenaamde neuralgie.

Het kaakgewricht wordt in het Engels TMJ genoemd. Dat is een afkorting van het Engelse woord temporo mandibular joint. Dit is het gewricht tussen het slaapbeen en de onderkaak. Als dit gewricht niet goed functioneert, kan deze pijn gaan doen.

Whiplash betekent letterlijk 'zweepslag'. Het meest bekende mechanisme voor het ontstaan van de klachten is als u als bestuurder van een stilstaande auto van achteren door een andere auto wordt aangereden. De nek maakt hierbij eerst een achterwaartse en daarna een voorwaartse beweging. De zogenaamde "zweepslag".
Whiplash kan ook optreden bij botsingen met auto's die aan voorzijde en de zijkant plaatsvinden. Ook in het geval dat er geen breuken van de nek zijn opgelopen, geven dergelijke ongelukken in het begin veel pijnklachten in de nek. Andere situaties die een whiplash kunnen veroorzaken zijn onder andere sportongevallen, geweld of een val.

Nadat men geopereerd is aan een nekhernia, kan er na de operatie toch nog uitstralende pijn blijven in de arm, ondanks dat de hernia niet meer op de zenuwwortel drukt. Dit noemt men zenuwwortelpijn of een radiculopathie.

Pijnbehandelingen

     
Go To Top