Aandacht verzacht

Een nieuwe stap voor Annemieke Tuns

Na een periode van 7 jaar werkzaam te zijn geweest als pijnconsulent, ga ik vanaf september 2017 de functie van verpleegkundig specialist in opleiding bekleden. Aan de Hogeschool Rotterdam zal ik de opleiding “Master Advanced Nursing Practice” gaan volgen. Deze studie duurt twee jaar en is een generieke opleiding. Als verpleegkundig specialist in opleiding (VSio) leer je niet alleen op de hogeschool, maar ook op de werkplek. Je werkt daar, onder begeleiding van een medisch en verpleegkundig specialist aan je competentieontwikkeling.

Annemieke Tuns breed

De titel van verpleegkundig specialist is sinds 2009 wettelijk erkend (BIG artikel 14). Als gevolg van maatschappelijke trends (stijging van het aantal zorgvragen en toename van de complexiteit ervan) is er behoefte aan hoger opgeleide professionals. Verpleegkundig specialisten kunnen met hun medisch/verpleegkundige kennis en behandeling aan die complexere hulpvragen voldoen. 


De verpleegkundig specialist in ons pijncentrum werkt nauw samen met en onder toezicht van de anesthesioloog/pijnspecialist:

 • Houdt een poliklinisch spreekuur voor nieuwe patiënten en voert controles uit na de ingezette behandeling.
 • Houdt telefonisch spreekuur.
 • Documenteert en verwerkt medische gegevens.
 • Overlegt met specialisten, huisartsen en andere mensen die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt.
 • Bezoekt patiënten in de kliniek.
 • Heeft aandacht voor kwaliteitszorg.

Hoewel mijn functie de komende tijd nog gestalte moet gaan krijgen, is wel duidelijk dat ik naast mijn vaste taken, tijd wil besteden aan het ontwikkelen van zorgpaden. Verder wil ik investeren in E-health en het verbeteren van samenwerkingsverbanden met de eerstelijnszorg.

Met veel enthousiasme ga ik na de zomer beginnen aan deze nieuwe uitdaging.

 


Snellinks

 • Disclaimer
 • Cookies
 • Privacyverklaring
 
 • Sitemap
 • Colofon

Bezoekadres

 • Boerhaavelaan 25
 • 4708 AE  Roosendaal
 • (0)88 706 85 51 | Route

 
   Wij werken samen met 

 Zorgkaart score
Zorgkaart score 


© Bravis Pijncentrum, 2019