Recente ontwikkelingen vanuit het Ministerie van VWS en Het College van Zorgverzekeringen hebben ertoe geleid dat de behandeling bij lage rugklachten in nog slechts een zeer beperkt aantal gevallen wordt vergoed. Meer informatie vindt u op de website van Anesthesiologie.nl, hier vindt u ook een voorbeeldbrief die u aan uw zorgverzekeraar kunt sturen.

Momenteel zijn wij ons binnen ons pijncentrum aan het beraden over de kosten van de betrokken behandelingen indien u ervoor zou kiezen deze zelf te betalen. Zo gauw wij daar meer over weten kunt u die informatie hier terugvinden.

Onze andere behandelingen komen nog steeds wel in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie over vergoedingen van pijn-behandelingen.

Go To Top