Aandacht verzacht

TOPZ: ‘Team voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg’

Vanaf 1 april kunnen zorgverleners een beroep doen op het TOPZ, dat staat voor ‘Team voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg’. Het speciale team geeft artsen en verpleegkundigen advies en ondersteuning bij de zorg aan patiënten met een levensbedreigende ziekte in hun laatste levensfase.

Multidisciplinaire samenstelling

In het Franciscus Ziekenhuis bestaat het TOPZ uit (v.l.n.r. op de foto) Nicole van der Burg (internist – hematoloog), Nelleke Zoeter (pijnconsulente), Anjo Mulders (verpleegkundig consulent oncologie), Hugo Rutten (longarts), Lars Elzinga en Paul Zomers (pijn-specialisten), Lisette Birckhoff (arts ouderengeneeskunde) en Johan Bruning (geestelijk verzorger). Allen zijn gespecialiseerd op het gebied van palliatieve zorg.

Contact

Het TOPZ is bereikbaar op toestel 1492 of via het mailadres topz@fzr.nl

Advies en ondersteuning

Het TOPZ kan ingeschakeld worden voor advies en/of ondersteuning bij complexe problemen op het gebied van palliatieve zorg zoals sedatie (het continu in diepe slaap houden van de patiënt) of moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid of benauwdheid. Ook voor sociaal emotionele en spirituele ondersteuning, het doorspreken van een zorgplan of beslissingen rondom het levenseinde kunnen de zorgverleners een beroep doen op het TOPZ.

Patiëntenbespreking

Wekelijks worden de patiënten besproken in het multidisciplinair team. Afhankelijk van de hulpvraag sluiten daar andere professionals zoals een psycholoog, diëtist of maatschappelijk werker bij aan. Desgewenst worden ook de huisarts, een medewerker van de Thuiszorg of andere eerstelijns hulpverleners voor het overleg uitgenodigd. Bij alle overwegingen staan de behoeften, wensen en mogelijkheden van de patiënt en hun naasten centraal.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer beter kunnen worden. Het gaat om de zorg voor patiënten in de laatste levensfase, maar ook voor hun familie en hun naasten.

Doel

Het doel van palliatieve zorg is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren voor deze patiënten. De patiënt wordt niet meer behandeld om beter te worden, maar om pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard op menswaardige wijze te verlichten.


Snellinks

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacyverklaring
 
  • Sitemap
  • Colofon

Bezoekadres

  • Boerhaavelaan 25
  • 4708 AE  Roosendaal
  • (0)88 706 85 51 | Route

 
   Wij werken samen met 

 Zorgkaart score
Zorgkaart score 


© Bravis Pijncentrum, 2019