Aandacht verzacht

Deelname onderzoek naar behandeling lage rugklachten

Het Pijncentrum Bravis doet sinds kort mee aan onderzoek naar de behandeling van lage rugklachten.

In nauwe samenwerking met het Pijncentrum van het Lievensberg Ziekenhuis te Bergen op Zoom en de pijnspecialisten van het Amphia Ziekenhuis te Breda worden momenteel patienten gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.

Mocht u daarvoor in aanmerking komen, dan kunnen wij ook aan u vragen deel te nemen. Uiteraard gebeurt dit geheel in nauw overleg met u en deelname is niet verplicht.

Landelijk onderzoek

Het onderzoek waaraan wij deelnemen is direct en indirect een onderdeel van een landelijk lopend onderzoek naar de effecten van de behandeling voor lage rugklachten, de MIN-T studie. Zie hiervoor http://mintstudie.nl

Indien u gevraagd wordt deel te nemen krijgt u uitgebreide informatie, mondeling en schriftelijk, ten aanzien van het verloop van het onderzoek.

Het doel van de studie is gegevens te verzamelen ten aanzien van de effectiviteit van de minimaal invasieve behandeling van lage rugklachten. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met en in opdracht van het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.


Snellinks

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacyverklaring
 
  • Sitemap
  • Colofon

Bezoekadres

  • Boerhaavelaan 25
  • 4708 AE  Roosendaal
  • (0)88 706 85 51 | Route

 
   Wij werken samen met 

 Zorgkaart score
Zorgkaart score 


© Bravis Pijncentrum, 2019