In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de anesthesioloog voor een lokale verdoving, oftewel een zenuw proefblokkade. Lokale verdoving betekent eigenlijk een plaatselijke inspuiting met medicijnen. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

 


Wat zijn proefblokkades of lokale verdovingen ?


U krijgt een plaatselijke verdoving als een geïrriteerde zenuw pijn veroorzaakt. Deze injectie geeft een tijdelijke verdoving en gaat zwelling tegen. De zenuw krijgt rust om te herstellen en u heeft minder pijn.
In het lichaam, met name in de huid, zitten overal zenuwen en zenuwtjes die óf zelf de oorzaak zijn van de pijn, zoals littekenpijn, óf pijn veroorzaken in het gebied van de huid of gewricht waar het zenuwtje naartoe loopt.
We kunnen de pijn verminderen door rond de zenuw lokale verdoving met steroïden te spuiten. De meest bekende is een injectie voor pijn aan één kant van het achterhoofd. We spuiten daarbij rondom de grote achterhoofdszenuw, die het gevoel van het achterhoofd verzorgt, lokale verdoving en steroïden (zie figuur bij 4 en 5). Zo kan er geen pijn meer worden doorgegeven.

Achterhoofd

Achteraanzicht van de schedel(1) en van de nekwervelkolom (3).


Voorbereiding

 

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand u thuisbrengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

 

Let op

 

 • In geval van zwangerschap kunt u geen zenuwinjectie ondergaan omdat de ingespoten stoffen schadelijk voor de baby kunnen zijn.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt u geen zenuwinjectie ondergaan en moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde adviezen geven om deze tijdelijk te staken.
 • U kunt ons altijd op de hoogte brengen indien één van bovengenoemde zaken aanwezig is (zie onder).

 

Behandeling

 

 • Voor de behandeling meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Dagverpleging op de eerste etage, routenummer 80.
 • U wordt door de verpleegkundige in de wachtruimte gebracht en vervolgens naar de behandelruimte.
 • Hier ziet u een behandeltafel, een röntgenapparaat en echo-apparaat
 • Afhankelijk van de plaats van de zenuw wordt u op uw rug of buik gelegd of kan u gewoon blijven zitten.
 • De juiste plaats van de zenuwinjectie wordt door uw pijnspecialist bepaald.
 • Dit gebeurt of onder röntgendoorlichting of met ECHO-apparatuur.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, doorzichtige en roze vloeistof.
 • De huid wordt indien nodig plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist de naald zal inbrengen.
 • Indien nodig zoekt de pijnspecialist met elektrische stroompjes de zenuw op. U voelt hierbij een prikkelend gevoel.
 • Als u dit voelt, moet u dit tegen de behandelend pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt.
 • De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuw is.
 • Als de naald goed zit, wordt een kleine hoeveelheid verdoving tegelijkertijd met corticosteroïden ingespoten.
 • Deze verdoving kan enkele uren duren.
 • Als de behandeling voorbij is krijgt u te horen wanneer de controle zal plaatsvinden. De definitieve afspraak hiervoor krijgt u middels een telefoontje of een brief thuis gestuurd. Het effect van de behandeling zal dan worden gecontroleerd en het eventuele verdere behandelbeleid zal met u besproken worden.
 • Hierna wordt u terug gebracht naar de wachtruimte waar u nog 30 minuten blijft ter observatie.
 • De dag van de behandeling moet u het rustiger aandoen en u mag gedurende 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

 

Bijwerkingen

 

 • Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.
 • Er kan soms een allergie voor de ingespoten stoffen optreden zoals bijvoorbeeld contrastvloeistof.
 • Als u diabetes heeft kan deze door de corticosteroïden wat ontregeld worden. Het is dan ook van belang dat u dit van te voren tegen uw pijnspecialist zegt, na een zenuwinjectie moet de suiker even goed gecontroleerd worden.
 • Soms kan de zenuw geraakt worden waarna u mogelijk langer napijn houdt. U moet dan contact met uw pijnspecialist opnemen zodat u wat extra medicijnen krijgt.
 • Bij vrouwen kunnen er door de corticosteroïden opvliegers optreden en kan de menstruatiecyclus korte tijd verstoord worden.

 

Resultaat

 

 • Na een zenuwinjectie kan er napijn optreden die een week duurt en vanzelf verdwijnt.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we na twee weken.
 • Rond deze tijd wordt er een controleafspraak met uw eigen pijnspecialist gemaakt.

 

Vragen


Heeft u nog vragenof wilt u belangrijke zaken mededelen ? Stel ze dan gerust aan de pijnconsulente. Zij overlegt zonodig met uw behandelend anesthesioloog.
De Pijnpolikliniek is telefonisch te bereiken telefoonnummer 088-7068551.

 

Pijnwijzer

PIJNWIJZER

Wijs aan waar u pijn heeft en u vindt hier ook nog veel meer informatie over uw pijn

 

intake-formulier

INTAKE

Heeft u een afspraak en een login-code ontvangen? Beschrijf dan on-line uw pijnklachten voor uw bezoek aan het pijncentrum.

 

telefoon

AFSPRAAK

Bel voor een afspraak of second opinion met ons centrum.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top