Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een behandeling van de ramus communicans. Hier willen wij u graag informeren over deze behandeling.

 

Indicatie


1. Chronische lage rugklachten, afkomstig uit de tussenwervelschijf of discus.
2. Behandeling van pijnklachten door een ingezakte wervel.

De ramus communicans behandeling is een behandeling waarbij met een speciale naald een zenuwtakje wordt behandeld. De ramus communicans is de verbindingstak die loopt aan de zijkant van een wervellichaam en die een deel van de pijn afkomstig van de tussenwervelschijf doorgeeft naar het ruggenmerg. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding vanuit de tussenwervelschijf aan de voorzijde van de wervelkolom beïnvloed waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt. Soms is het nodig dit zenuwtakje op meerdere wervelniveaus te behandelen.

 

Voorbereiding

 

Er wordt met u een datum en tijdstip afgesproken wanneer de behandeling plaats zal vinden.

 

Medicijnen


Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Het volgende is met u besproken:

  •  NSAID
  •  Ascal / acetylsalicylzuur
  •  Plavix
  •  Acenocoumarol (Sintrom)
  •  Marcoumar

_____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen
_____ doorgaan met de aangekruiste medicijnen

Na de behandeling kunt u de volgende dag weer met uw antistolling beginnen, tenzij uw behandelende arts anders voorschrijft.

 

Zwangerschap


Wanneer u zwanger bent raden wij u aan om contact op te nemen met de pijnpoli. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

 

Allergie


Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

 

Nuchter zijn


U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te blijven.

 

De opname


U meldt zich op het afgesproken op de afdeling behandelcentrum route 80, op de eerste etage. Vervolgens wordt u naar de behandelkamer gebracht. Na afloop van de behandeling haalt een verpleegkundige u weer op.

 

Behandeling


De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer. Tijdens de procedure ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting wordt gezocht naar de juiste plaats voor het uitvoeren van de behandeling. De huid wordt ontsmet waarna deze, afhankelijk van uw klachten, op één of meerdere plaatsen wordt verdoofd. Door ieder verdoofd gebied wordt vervolgens een naaldje geplaatst. Zodra de juiste plaats bereikt lijkt te zijn (controle met röntgendoorlichting) wordt een teststroompje door de naaldpunt gezonden, waarbij u aangeeft wat u voelt. Op deze manier kunt u de anesthesioloog/pijnspecialist helpen om de juiste plaats nogmaals te controleren. Vervolgens wordt een lokaal verdovingsmiddel ingespoten, gevolgd door een behandeling met radiofrequente stroom (bij een test procedure wordt in eerste instantie alleen het lokale verdovingsmiddel ingespoten, waarop u in de uren na de inspuiting een pijnvermindering zou moeten ervaren).

 

Na de behandeling


Na de behandeling wordt u weer opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling dagbehandeling. Veel patiënten ervaren na de behandeling enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, zoals Paracetamol (volgens bijsluiter) of uw eigen pijnstillende medicatie. De napijn kan enkele dagen aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na enkele maanden goed te beoordelen. Het is echter mogelijk
dat u al eerder een gunstig effect op uw pijnklachten merkt.

 

Complicaties


Uw anesthesioloog/pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties. Bij elke ingreep is er een beperkt risico op het ontstaan van een infectie, zo ook bij een radiofrequente blokkade van de ramus communicans. Wanneer u koorts krijgt na de behandeling, neemt u dan contact op met de behandelende arts of diens waarnemer.
Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvat is geraakt, dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook wat napijn; ook kan de bloeduitstorting ontstaan in de rugspieren zelf.
Toename van pijnklachten: soms ontstaan er door de behandeling meer pijnklachten.
Napijn: zie tekst bij hoofdstuk "na de behandeling".

 

Tot slot


Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de anesthesiologen. Het secretariaat is te bereiken op telefoonnummer 088-7068551.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top