Indien wij daartoe een indicatie zien, wordt uw problematiek besproken in de multidisciplinaire teambespreking. Hierin wordt, op grond van uw gegevens tot op dat moment, uw problematiek besproken en kan het gebeuren dat u gevraagd wordt uitgebreidere, aanvullende vragenlijsten in te vullen. Vervolgens wordt, na beoordeling daarvan, een aanvullende behandeling bepaald.


Dit gebeurt indien wij vermoeden dat er een duidelijke rol aanwezig is voor een psychische component bij uw pijnproblematiek. De uitslag van de pijnvragenlijsten bepalen de reden wanneer bij u aanvullend psychologisch onderzoek nodig is. Dit psychologisch onderzoek bepaalt of een psychologische behandeling bij u wenselijk is.


Het advies van het multidisciplinair team wordt altijd door de pijnspecialist met u besproken. Hierbij heeft u altijd zelf de eindbeslissing of u wel of niet een psychologisch onderzoek en/of behandeling wilt ondergaan.


Bij een psychologische behandeling zal de psycholoog allereerst in een aantal gesprekken met u erachter zien te komen wat de pijn voor u in het dagelijks leven betekent en welke hinder u ervan ondervindt. Afhankelijk van zijn bevindingen en conclusies zal hij u een voorstel voor een bepaalde psychologische behandeling doen.


Deze psychologische behandelingen kunnen variëren van persoonlijke gesprekstherapieën tot gedragsmatige groepstherapieën. Omdat er vele verschillende psychologische behandelingen zijn kunnen deze niet in detail worden besproken.


Psychologische behandelingen kunnen ook in het kader van een revalidatiebehandeling voor uw pijnklachten worden gegeven.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top