Bij de keuze welke pijnmedicatie voor u van belang is hangt af of uw pijn door een ontsteking wordt veroorzaakt (nociceptieve pijn) of door een aandoening van zenuwweefsel (neuropathische pijn). Uw aangegeven pijnklachten, samen met het algemeen lichamelijk onderzoek en het neurologisch onderzoek, kunnen dit aantonen.
Sommige pijnmedicatie is heel speciaal voor een bepaalde diagnose bedoeld zoals bijvoorbeeld migraine en clusterhoofdpijn.
Daarnaast is de keuze van pijnmedicatie ook afhankelijk van andere factoren die de pijn negatief kunnen beïnvloeden zoals angst en depressie.


Meer informatie over de werking en bijwerkingen van medicijnen kunt u vinden op diverse sites op internet.


Pijn door ontstekingen


Anti-Nociceptieve pijnmedicatie

 

In de acute fase:

 

 • NSAID's
 • Paracetamol
 • COX-2-remmers

 

 In de chronische fase:

 

 • Hoewel NSAID's bij chronische pijn veel gebruikt worden is wetenschappelijk niet aangetoond dat deze medicijnen de pijn    verminderen.Hetzelfde geldt  voor het  gebruik van (zwakke) morfine
 • Bij morfine wordt geadviseerd kortdurende behandeling te geven (tot 3 maanden) en middelen tegen obstipatie voor te schrijven
 • Tricyclische antidepressiva
 • Zwakke opioïden
 • Opioïden


Neuropathische pijn

 
Afhankelijk van wat er bij het neurologische onderzoek van de neuropathische pijn gevonden wordt, kunnen er verschillende soorten medicatie worden voorgeschreven (de merknamen worden hier niet genoemd):

 

 • Anti-convulsiva: pijn bij aanraken, tintelingen, veranderd gevoel, spontane schietende pijn, spontaan continue brandende pijn
 • Anti-Arrithmica: tintelingen, veranderd gevoel, spontane schietende pijn, spontaan continue brandende pijn
 • Tricyclische Antidepressiva: pijn bij aanraken, tintelingen, veranderd gevoel, spontane schietende pijn, spontaan continue brandende pijn
 • Topicale anesthetica: pijn bij aanraken, veranderd gevoel
 • Baclofen: pijn bij aanraken
 • Opioïden: pijn bij aanraken
 • Clonidine: pijn bij aanraken
 • NMDA-antagonisten: pijn bij aanraken, veranderd gevoel

Pijnbehandelingen

Go To Top