Ganglion sfenopalatinum behandeling

Inleiding

Wat is een RF behandeling van het ganglion sfenopalatinum?

spheno 01Het ganglion sfenopalatinum speelt een hoofdrol bij clusterhoofdpijn (Hortonse neuralgie) en migraine. Ook bij bepaalde aangezichtspijnen kan er een indicatie bestaan om deze zenuwknoop te behandelen. Met behulp van een speciale naald wordt de zenuwknoop opgezocht die verantwoordelijk is voor de pijn.
Het zogenaamde 'ganglion sfenopalatinum' bevindt zich achterin de neus.

Deze zenuw behoort tot het onwillekeurige zenuwstelsel. Het onwillekeurige of sympathische zenuwstelsel regelt allerlei 'automatische' processen, zoals de ademhaling en de doorbloeding.
Het doel van de behandeling is om de pijngeleiding in de betreffende zenuwknoop voor langere tijd uit te schakelen.

De behandeling

Na een plaatselijke verdoving van de huid of onder sedatie wordt via de wang een naald ingebracht tot bij de zenuwknoop. Om de juiste positie van de naald te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting.

Als de naald goed geplaatst is, wordt dit nogmaals gecontroleerd met behulp van een elektrisch stroompje. Deze zijn te voelen in de neus of in het gehemelte. Wanneer de naald in de juiste positie is gebracht vindt er een verdere verdoving plaats en wordt het zenuwknoopje verwarmd, door middel van radiofrequente (RF) stroom.

Na de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 30 à 40 min. Na de behandeling moet u nog voor korte tijd naar de afdeling terug. De anesthesioloog spreekt met u de tijd af wanneer u huis mag.
Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend mag u niet zelfstandig een auto of fiets besturen. Regel dus vooraf uw vervoer naar huis.

Complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • Er kan na de behandeling napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar is tijdelijk van aard. U kunt hiervoor een pijnstiller (bv Paracetamol volgens bijsluiter) innemen.
  • Er bestaat een kleine kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant. Dit is tijdelijk.
  • Er kan een bloeduitstorting in de wang optreden, als gevolg van de prik.
  • Een enkele keer kan een bloedneus optreden, doordat er een bloedvaatje is geraakt.

Resultaat

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de klachten bemerkt. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

Patiëninformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(700 kb)

Pijnbehandelingen

Go To Top