Er is met u besproken om een chordotomie uit te voeren. De behandeling wordt door een anesthesioloog/pijnspecialist uitgevoerd. Hier leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Inleiding

Wat is een chordotomie?

Dit is een behandeling waarbij een pijn geleidende zenuwbaan in het ruggenmerg ter hoogte van de nek onderbroken wordt. Een chordotomie vindt plaats bij pijn van een kwaadaardige aandoening en is uitsluitend geschikt bij pijn in één lichaamshelft. De behandeling wordt toegepast als gewone pijnstillers niet helpen of teveel bijwerkingen geven.
De behandeling gebeurt aan de tegenovergestelde kant van de pijn, net onder het oor. Dus bij pijn aan de rechterzijde wordt u met een prik links behandeld. (Zie tekeningen hierna)
De geleiding van pijn, warmte en koude verloopt via dezelfde zenuwbaan. Daarom zal ook het gevoel van warmte en koude na de behandeling aan de betreffende lichaamshelft (waar oorspronkelijk de pijn zat) verminderd aanwezig zijn.

De plaats waar de huid wordt aangeprikt:

Chordochordo3

De naaldpositie in het cervicale ruggenmerg:

chordo2

Regio waarin pijn en gevoeligheid voor warmte en koude zijn verminderd na een linker cervicale chordotomie:

Voorbereiding en opname

Opname in het ziekenhuis

Voor deze behandeling wordt u gedurende één of enkele nachten opgenomen in het ziekenhuis. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de met u afgesproken verpleegafdeling op de locatie Roosendaal. Wanneer u reeds opgenomen bent blijft u op uw kamer en afdeling.

Locatie Roosendaal:

U wordt of blijft opgenomen op de met u afgesproken verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt plaats op de pijnbehandelkamer van het pijncentrum (route 80) of op de operatiekamer. De verpleegkundige van de afdeling brengt u naar daar. Wanneer u sedatie hebt gekregen wordt u kort naar de verkoeverkamer gebracht. Daarna wordt u door de verpleegkundige van de afdeling opgehaald.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u deze vóór de behandeling tijdelijk moet stoppen, of dient te overbruggen met andere bloedverdunners.
U dient altijd na te vragen wat te doen als u bloedverdunnende medicatie neemt!

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. 

U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Koorts – gebruik van antibioticum

Als u koorts hebt of een antibioticum gebruikt op de dag van de behandeling, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Nuchter

Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn. U wordt vooraf geïnformeerd vanaf hoe laat nuchter dient te zijn, dit is namelijk afhankelijk van het tijdstip van de behandeling.
Voorgeschreven medicatie mag u innemen met een slokje water
De folder over nuchter zijn, is verkrijgbaar bij het bureau planning en opname of bij het Patiënten Service Bureau.

Voorbereiding.

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving en met een licht slaapmiddel (sedatie).
U krijgt daarom een afspraak op de POS (Pre Operatieve Screening).

Verloop behandeling

U krijgt een infuus waardoor u medicijnen krijgt.
U wordt aangesloten aan een monitor voor continue controle van uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed
Voor de behandeling wordt het huidgevoel getest met behulp van een stompe naald.
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug, waarbij uw hoofd wordt vastgelegd met een pleister. De huid rond uw oor wordt gedesinfecteerd en er worden steriele doeken geplakt voor een steriel werkgebied. De huid wordt verdoofd, wat gevoelig kan zijn.

 • Een naald wordt opgevoerd om de ligging van het ruggenmerg te bepalen, waar nodig wordt dit extra verdoofd.
 • Daarna wordt een tweede naald ingebracht in het ruggenmerg. Het plaatsen van de naalden wordt door de specialist gecontroleerd met behulp van doorlichting met röntgenapparatuur.
 • 482 2009 833 Fig4 HTMLWanneer de naalden op de juiste plaats lijken te staan, wordt met een teststroompje getest of de naaldpunt zich op de juiste plaats bevindt. U voelt dan tintelingen met een gevoel van warmte of koude aan de pijnlijke lichaamshelft. Omdat uw medewerking hierbij nodig is, kan de behandeling niet met diepe slaap plaatsvinden. Zo nodig wordt de naaldpositie gecorrigeerd.
 • Wanneer de juiste plaats is bereikt, wordt de naaldpunt kortdurend en gecontroleerd verwarmd om de pijngeleiding te onderbreken (de eigenlijke chordotomie).
  Hierna wordt het effect van de behandeling gecontroleerd. Ook wordt het huidgevoel opnieuw getest. Indien onvoldoende effect optreedt wordt mogelijk de naaldpunt nogmaals verwarmd. Na de behandeling is de pijn meestal direct verminderd. De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Resultaat

De beoogde pijnstilling treedt vrijwel direct op. Het resultaat van de behandeling is meestal blijvend. Slechts een enkele keer is herhaling noodzakelijk.
De vóór de behandeling gebruikte pijnstillers moeten na de behandeling meestal worden aangepast. 

Na de behandeling

U wordt na de behandeling weer opgehaald door verpleegkundigen van de afdeling waar u was opgenomen. De verpleegkundige zal het effect van de behandeling controleren.
Na de behandeling komt de arts of pijnverpleegkundige bij u langs, dit kan op de dag van de behandeling zijn of de volgende morgen.
Na de ingreep blijft u meestal enkele dagen in het ziekenhuis, dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en het beloop. 

Bedrust/mobiliseren
 • U heeft de dag van de ingreep bedrust, daarna mag u onder begeleiding uit bed.

Risico's en/ of bijwerkingen

 • In veel gevallen treedt na de behandeling nekpijn en/of pijn achter het oor op. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden, meestal helpt een eenvoudige pijnstiller hiertegen
 • De eerste 24uur na de ingreep is enige temperatuursverhoging normaal. Dit valt meestal in de avond en/of nacht van de dag van de behandeling
 • Vaak is er een verminderde kracht in het been aan de kant waar de behandeling plaatsvond, vrijwel altijd is dit na enkele dagen hersteld. Blijvende verlammingen zijn uitermate zeldzaam.
 • Er kan soms een stoornis in de blaasfunctie optreden, waardoor een blaaskatheter noodzakelijk wordt
 • Het huidgevoel voor pijn, warmte en koude aan de behandelde lichaamshelft (waar oorspronkelijk de pijn zat) is verminderd. U dient hierom voorzichtig te zijn met hete en koude voorwerpen, u kunt zich branden zonder dat u het merkt. Draag ook goed schoeisel omdat u ergens in kunt trappen zonder dat u pijn voelt.
 • Omdat de pijn plots minder wordt kan het zijn dat u kort na de behandeling enkele uren suf wordt van de pijnstillers in uw lichaam die nog nawerken.
 • Door het afbouwen van pijnmedicatie zijn ook tijdelijk ontwenningsverschijnselen mogelijk. Als u hier last van hebt moet u dit melden aan de verpleegkundige

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente via het secretariaat. Ook na de behandeling kan u steeds bellen met vragen. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zo nodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van het pijncentrum om dit door te geven.

Patiëninformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(740 kb)

Pijnbehandelingen

Go To Top