U hebt samen met uw arts besloten dat u voor uw pijnklachten in het been een nucleoplasty zal ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de therapie, mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten van de behandeling.

 

Wat is een nucleoplasty?


De nucleoplasty behandeling is bedoeld voor patiënten die last hebben van een uitpuilende kern van een tussenwervelschijf in de vorm van rug- en/of beenpijn.
De bijbehorende pijn in de onderrug en het been ontstaan onder andere doordat de uitpuilende kern tegen een zenuw in de rug drukt en door lekkage van bepaalde biochemische stoffen uit de tussenwervelschijf.

 

Opname in het ziekenhuis


Voor deze behandeling wordt u één nacht opgenomen in het ziekenhuis.

 

Voorbereiding


Meld altijd ruim van tevoren (eventueel telefonisch)

 • indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt
 • dat u bij de trombosedienst onder behandeling bent
 • of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen

 

Zwangerschap


Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met de pijnpoli. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

 

Allergie


Bent u allergisch voor medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen, bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

 

Nuchter zijn


Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn. Tijdens het gesprek met de afdeling één dag voor de ingreep zal u verteld worden vanaf hoe u laat u nuchter moet zijn.
Voorgeschreven medicatie mag u innemen met een slokje water.

 

Dag van behandeling

 

 • De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. U krijgt een infuus waardoor u medicijnen krijgt.
 • U wordt aangesloten aan een monitor voor continue controle van uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed.
 • Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water, tenzij anders is afgesproken met uw arts.

Meld altijd van tevoren

 • indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt
 • dat u bij de trombosedienst onder behandeling bent
 • of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen

 

Behandeling


Tijdens de procedure ligt u op uw buik. Door het infuus krijgt u voor de operatie antibiotica toegediend en zonnodig een licht slaapmiddel. De anesthesioloog brengt onder plaatselijke verdoving een naald in de kern van de tussenwervelschijf in. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting. Vervolgens brengt de arts een speciale elektrode in die door de naald in de tussenwervelschijf uitkomt. Met behulp van laag frequente radiogolven wordt er weefsel uit de aangedane kern verwijderd. Het gevolg is dat de druk in de kern van de tussenwervelschijf verlaagt, waardoor de uitpuiling zich kan terugtrekken en de druk op de zenuw afneemt. Waarschijnlijk wordt ook de lekkage van de stoffen uit de tussenwervelschijf zo minder. Het is de bedoeling dat hierdoor uw pijnklachten af nemen.

 

Na de behandeling


Na de behandeling op de operatiekamer wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed worden gecontroleerd. Als alles in orde is wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de verpleegafdeling.

De meeste patiënten ervaren vlak na de ingreep enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bv Paracetamol volgens bijsluiter). De napijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard.

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden mag u tot en met de volgende dag niet actief deelnemen aan het verkeer. U dient ervoor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

 

Bedrust/mobiliseren


Om er voor te zorgen dat de therapie zo goed mogelijk aanslaat, is het belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt, dit om de druk op uw tussenwervelschijf te verminderen.

De eerste 2 dagen
Niet zwaar tillen, vooroverbuigen of draaiend tillen. Niet zelf auto rijden. Voldoende rust nemen: niet langer dan 10-20 minuten aaneengesloten zitten. Niet langer dan 20 minuten aaneengesloten lopen.

Tussen 2 dagen en 2 weken
Eventueel hervatten van lichte werkzaamheden. Niet meer dan vijf kilo tillen. Breid de loopafstand geleidelijk uit naar, indien mogelijk, twee keer per dag een half uur. Als de pijnklachten verergeren heeft u te veel gelopen en moet u iets minder snel de looptijd en afstand uitbreiden. Tijdens de eerste weken is manuele behandeling of chiropractie niet aan te raden. Ook zwemmen kunt u beter nog even uitstellen.

Na 2 weken
Voor zover het mogelijk is, hervatten van uw werk. Bij zwaar lichamelijk werk is het verstandig om de werkzaamheden heel geleidelijk uit te breiden. Niet meer dan 15 kilo tillen gedurende de eerste zes weken. Start voorzichtig met buig- en strekoefeningen. Start voorzichtig met zwemmen. Indien mogelijk, uitbreiden van lopen naar mogelijk 1 uur per dag aaneengesloten wandelen.

Na 2-4 weken
Onder leiding van een fysiotherapeut starten met stabilisatie oefeningen van de lage rug.

 

Complicatie


Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties.

 • Beperkt risico op het ontstaan van een infectie van de tussenwervelschijf.
 • Wanneer u allergisch bent voor contrastvloeistof kunt u jeuk, huiduitslag en kortademigheid ervaren. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling, waarvoor behandeling noodzakelijk is.
 • Ter voorkoming van complicaties wordt u tijdens en na de behandeling goed in de gaten gehouden.

 

Resultaat


Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na weken tot maanden goed te beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op uw pijnklachten merkt, met name als u nog niet zo lang bestaande pijnklachten in uw been hebt.

 

Heeft u nog vragen of bent u verhinderd


Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulent via het secretariaat. De pijnconsulent kan uw vragen beantwoorden of zo nodig met uw behandelende anesthesioloog overleggen.

Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van de anesthesiologen om dit door te geven.

Het secretariaat van de anesthesiologen is telefonisch te bereiken op telefoonnummer  088-7068551.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top