Manuele Geneeskunde wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide artsen. Op grond van een algemeen lichamelijk onderzoek, een neurologisch onderzoek en een manueel geneeskundig onderzoek stellen zij al dan niet een gewone gangbare en een maneelgeneeskundige diagnose, waarvan de laatste een reden geven voor een speciale manueelgeneeskundige behandeling.


De manueelgeneeskundige diagnostiek bestaat uit het vinden van zowel globale bewegingsbeperkingen (wervelkolom) van het bewegingsapparaat als lokale (gewrichten kaak, armen en benen) en segmentale bewegingsbeperkingen (wervels onderling). Deze laatste worden segmentale dysfuncties of blokkeringen genoemd.


Op grond van de normaal gangbare diagnose en de manueelgeneeskundige diagnose wordt de reden bepaald voor een behandeling of voor een nader onderzoek met een eventuele doorverwijzing naar een specialist in een ziekenhuis. Dit betekent dat de eventueel gevonden afwijkingen bij manueelgeneeskundig onderzoek op zichzelf niet altijd een reden voor manueelgeneeskundige behandeling hoeven te vormen.


De typische maneelgeneeskundige behandeling bestaat uit manipulatie en mobilisatie van de gewrichten van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met oefentherapie.


In principe wordt eerst een proefbehandeling gedaan door de manueelgeneeskundige arts om daarna het effect hiervan te controleren op zowel de pijnklachten als de bij onderzoek gevonden bewegingsbeperkingen.


Voor een volgende behandeling zal de manueelgeneeskundige arts, naast vragen naar een verandering van uw pijnklachten, altijd een nieuw manueelgeneeskundig onderzoek doen. Op grond hiervan bepaalt hij of u nog een behandeling krijgt.


Als de klachten na de eerste behandeling volledig terugkomen en de manueelgeneeskundige arts precies dezelfde bewegingsbeperkingen bij u vindt, gaat hij niet verder behandelen. Hij zal opnieuw een uitgebreid manueelgeneeskundig onderzoek doen om de oorzaak van dit terugkomen te kunnen verklaren. Deze oorzaak voor het terugkomen van uw klachten kan zowel binnen (hernia, artrose, ontstekingen etc.) als buiten het bewegingsapparaat (inwendige ziekten, neurologische ziekten, gynaecologische ziekten, ontstekingen) liggen.


Juist voor dit opsporen van deze ziekten is een manueel geneeskundige tevens arts.


Op grond van dit hernieuwd onderzoek wordt een reden bepaald voor een aanvullende behandeling (bv injecties) of nader onderzoek door een andere specialist.


Manuele geneeskunde bestaat voor het overgrote deel uit een voortdurend diagnostisch proces, waarbij met name het opsporen en eventueel behandelen van de oorzaak voor het terugkomen van de klachten en terugkomen van de afwijkingen gevonden bij manueel geneeskundig onderzoek van groot belang is.

 

Pijnbehandelingen

Go To Top