Cognitieve gedragstherapie is een vorm van gesprekstherapie die mensen helpt om bepaalde eigenschappen te ontdekken en te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om negatieve gedachtes en gedrag te veranderen.

Door deze negatieve gedachtes en gedrag te veranderen klunen mensen hun beleving van pijn veranderen en een betere “coping” ontwikkelen. Zelfs als het nivo van pijn hetzelfde blijft zijn zij er beter tegenop gewassen.

Cognitieve gedragstherapie laat mensen op een andere manier naar hun pijn kijken. Het verandert de gedachtes, emoties en het pijngedrag. Het zorgt voor een betere coping en plaatst het ongemak door de pijn in een andere context. Het laat je ervaren dat de pijn minder van negatieve invloed is op je dagelijkse leven waardoor je beter kan functioneren.

Ook in de hersenen verandert de normale reactie op de pijn. Pijn zorgt voor stress. Dat zorgt voor het vrijmaken van enkele pijnregulerende stofjes in de hersenen die een rol spelen bij het ontstaan van pijn, serotonine en norepinefrine. Cognitieve therapie zorgt voor een vermindering van de stressreactie en dus de hoeveelheid van deze stofjes waardoor de natuurlijke reactie om pijn te kunnen verdragen wordt vergroot.

Om chronische pijn te behandelen wordt cognitieve gedragstherapie vaak gecombineerd met andere manieren om pijn te bestrijden zoals pijnmedicatie, fysiotherapie, massage, manueel therapie en soms invasieve pijnbehandelingen.

Om goed te kunnen beoordelen welke invloed uw pijn heeft op uw dagelijks leven en functioneren, wordt er gewerkt met een aantal standaard vragenlijsten. Deze dient u in te vullen waarna een beoordeling wordt gemaakt of cognitieve therapie een optie voor u is.

Pijnbehandelingen

Go To Top