Indien wij daartoe een indicatie zien wordt uw problematiek besproken in de multidisciplinaire teambespreking. Hierin wordt, op grond van uw gegevens tot op dat moment, uw problematiek besproken en kan het gebeuren dat u gevraagd wordt uitgebreidere, aanvullende vragenlijsten in te vullen. Vervolgens wordt, na beoordeling daarvan, een aanvullende behandeling bepaald.


Er kunnen vanuit het gesprek met u en de ingevulde pijnvragenlijsten aanwijzingen zijn voor een depressieve stemming.


Hieruit kan besloten worden dat u een aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek wordt geadviseerd met een daaraan verbonden behandeling van de depressie.


Dit wordt altijd door de pijnspecialist met u overlegd, waarbij u altijd zelf de uiteindelijke beslissing neemt.

Pijnbehandelingen

Go To Top