Algemeen acupunctuur


Acupunctuur is een alternatieve geneeswijze en bestaat al ruim 2500 jaar. Volgens de filosofie van de traditionele Chinese geneeskunde krijgt ieder mens bij de geboorte een hoeveelheid energie mee. Deze energie stroomt door het lichaam via bepaalde kanalen, die we meridianen noemen. Wanneer de energie niet meer goed door het lichaam stroomt of uit balans is, kunt u gezondheidsproblemen krijgen. Door middel van acupunctuur probeert de arts-acupuncturist de energiestroom te herstellen en zo de gezondheidsproblemen te verminderen of te verhelpen. De Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) omschrijft meer dan vijftig aandoeningen die succesvol met acupunctuur kunnen worden behandeld. Er zijn aandoeningen waarbij acupunctuur het probleem zelf niet (geheel) kan oplossen, maar wel een ondersteuning kan zijn bij het dragen van de gevolgen of klachten zoals pijn.

 

 85

 


Wat is ooracupunctuur


Op de oorschelp zijn er diverse punten terug te vinden die overeenkomen met organen of andere onderdelen van het lichaam. Dit noemen we specifieke pijnpunten. Afhankelijk van de klachten worden bepaalde punten op het oor gestimuleerd met een naaldje, waardoor de energiestroom weer op gang wordt gebracht. Hierdoor kunnen pijnklachten afnemen. Ooracupunctuur is zeer geschikt voor behandeling van chronische en acute pijn. Uit onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat bij 50% van patiënten die behandeld zijn met ooracupunctuur, de pijn is verminderd. Bij een derde van deze groep is de pijn verminderd met 40% of meer.
De behandelingen worden gedaan door een arts-acupuncturist die anesthesioloog is en lid is van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging(NAAV).

 

 

ooracu punten


Waar meldt u zich voor uw eerste bezoek


Voor de behandeling meldt u zich bij de baliemedewerkster van de polikliniek pijnbestrijding op de begane grond, route 40. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Indien er geen baliemedewerkster aanwezig is, neemt u plaats in de wachtruimte tot u aan de beurt bent. Bij uw eerste bezoek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen waar oa naar uw medicijngebruik wordt gevraagd. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Wij zijn voor onze administratie verplicht het BSN nummer over te nemen van een geldig legitimatie bewijs.


Aanbrengen naaldjes


Het aanbrengen van de acupunctuurnaaldjes in het oor gebeurt poliklinisch en duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens de behandeling zit u op een stoel. Voordat de behandeling begint ontsmet de arts uw oorschelp. Vervolgens worden de specifieke pijnpunten op de oorschelp opgezocht en gestimuleerd met een elektrostimulator. Daarna plaatst de arts de naaldjes op uw oorschelp. Het plaatsen van de naaldjes kan even gevoelig zijn. Op de kop van het naaldje wordt een pleister geplakt. Er wordt meestal 1 oor behandeld.

 

imagesCAAAH7XQ

 


De behandeling


De aangebrachte naaldjes stimuleert u twee maal per dag door zachtjes op het naaldje te drukken. Deze naaldjes blijven twee weken in uw oorschelp zitten. Indien er na drie acupunctuurbehandelingen geen effect merkbaar is, worden de behandelingen gestaakt.


Omgaan met naaldjes


De plek waar de naaldjes zijn geplaatst en de omgeving er omheen kunnen in het begin gevoelig zijn, vooral als u op het betreffende oor ligt. U kunt gewoon douchen, zwemmen en uw normale dagelijkse activiteiten doen met de acupunctuurnaaldjes. Bij het afdrogen van de oren dient u te deppen in plaats van te wrijven, anders wrijft u de naaldjes er af. Als een naaldje er eerder uitvalt dan twee weken, heeft de behandeling minder effect. U kunt de naaldjes dan niet meer stimuleren.


Naaldje verwijderen


Na twee weken kunt u de naaldjes zelf verwijderen of door iemand in uw omgeving laten verwijderen. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen via de mail of een afspraak maken met het pijnsecretariaat. U dient bij het verwijderen van de naaldjes de huid vooraf te ontsmetten met alcohol. U krijgt daarvoor een receptje mee.


Vergoeding

 

Acupunctuur maakt deel uit van de private zorgverlening en valt daarom niet onder de basisverzekering. Dit betekent dat u na de behandeling een factuur voor de kosten van de behandeling meekrijgt die u zelf moet betalen. Als u een aanvullende verzekering heeft zal die het grootste deel of de gehele rekening vergoeden. Hoeveel de verzekering vergoedt hangt af van of en hoe u aanvullend verzekerd bent. Dit is bij iedere verzekering anders. Informeert u daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar of en voor welk bedrag deze behandeling wordt vergoed. Dr. van Wandelen zal dit met u bespreken bij eerste bezoek. Acupunctuur telt niet mee voor uw verplichte eigen risico.


Vragen


Heeft u nog vragen over deze behandeling, mailt u naar ons mailadres of stelt u ze dan aan de medewerkers van de polikliniek pijnbestrijding. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-7068551.

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens


Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens vallen onder het beroepsgeheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien.

 

Pijnbehandelingen

     
Go To Top